Verlof aanvragen

Verlof voor familieaangelegenheden kan worden aangevraagd bij de leerkracht van uw kind.
Bij twijfel zal de leerkracht u doorverwijzen naar de directeur.
Al het overige verlof dient hier ook te worden aangevraagd middels het invullen van een verlofformulier. U kunt het formulier downloaden en volledig ingevuld inleveren op school of mailen naar administratie@deheihorst.nl.

Formulieren verlof:

Verlofaanvraag 4-jarige

Verlofaanvraag bijzondere omstandigheden, geen vakantie

Verlofaanvraag vakantie buiten schoolvakanties (alleen onder strikte voorwaarden mogelijk)
Werkgeversverklaring
Criteria verlof buiten schoolvakanties

Stroomschema verlofaanvragen