Peutergroep/bso

Op De Heihorst werken kinderopvang en basisschool intensief met elkaar samen. Er is overleg over de begeleiding van kinderen, het aanbod en de overdracht van kleuter naar peuter. En allerlei praktische zaken worden met elkaar afgestemd. De peutergroep en de buitenschoolse opvang zijn sinds mei 2022 in goede handen van de Stichting Kinderopvang Meijel (SKM).

Op maandag, woensdag en vrijdag verzorgt SKM de peutergroep in een lokaal van de school. Het is ook
mogelijk om voor- en naschoolse opvang bij SKM af te nemen. Tussenschoolse opvang is niet nodig
omdat alle kinderen in de groep met hun leerkracht lunchen. Voor meer informatie over opvang en SKM
kijk op op de website van Stichting Kinderopvang Meijel.