De kracht van een kleine school

Onze school

Visie, kernwaarden, bestuur

Praktische informatie

Schooltijden, vakantierooster, ziek of verlof

Team

Samenstelling, de 3 basisgroepen, leerlingondersteuning

Oudervereniging

Bestuur OV, wat doet de OV?, Nieuws

Medezeggenschap

Samenstelling, Wat doet de (G)MR?, Nieuws

Overig

Peuterspeelzaal, TSO/BSO, Downloads

Welkom bij

De Heihorst in Heibloem

Op de Heihorst zijn veiligheid, samenwerking, eigenaarschap, respect en plezier van groot belang voor alle betrokkenen. Met deze waarden als uitgangspunt bouwen we binnen onze drie basisgroepen aan toekomstbestendig, ontwikkelingsgericht onderwijs. 

De Heihorst wil een school zijn waar kinderen en ouders zich thuis voelen.  Een plek waar je in een veilige, ongedwongen sfeer jezelf mag zijn, van je mag laten horen en mee mag denken. 

21 December 2021

Fijne feestdagen!

03 November 2021

Vrije dag

Maandag 6 december is voor iedereen een vrije dag i.v.m. Sinterklaas. Veel plezier!
01 November 2021

Schoolbestuur

Op maandag 1 november is de sleutel van De Heihorst door Gérard Zeegers overgedragen aan Paul Engels. Daarmee is de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel het nieuwe schoolbestuur van De Heihorst.