Aanmelden

Voor het eerst naar school

Op de eerste dag na de vierde verjaardag mag uw kind naar school komen. In de weken voorafgaand aan de eerste schooldag mag het kind al 2 dagen meelopen.
 

Informatie

Wanneer uw kind het kinderdagverblijf of de peutergroep van SKM heeft bezocht, vindt er voorafgaand aan de plaatsing een warme overdracht plaats tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. U bent als ouder altijd op de hoogte van de informatie die wordt uitgewisseld.

Inloopmiddag en inschrijving

Wanneer uw kind ongeveer 3 jaar oud is, kunt u het inschrijven op onze school. Hiervoor organiseren we jaarlijks een inloopmiddag waarop u alvast met uw kind kunt komen kennismaken. Dit schooljaar is die middag op woensdag 13 maart 2024 van 16.00 – 17.30 u. Nieuwe instromers kunnen dan met hun ouders een kijkje nemen in de school.

Nieuw op school

Zit uw kind nu op een andere school en komt het naar De Heihorst, stuur dan een bericht naar administratie@deheihorst.nl of bel 0475 495037 en vraag naar de intern begeleider of de directeur.