Onze school

Visie

Kernwaarden

Bestuur

De school:

De Heihorst wil een school zijn waar ouders en kinderen zich thuis voelen. Waar in een veilige, ongedwongen sfeer boeiend onderwijs gegeven wordt. Een plek waar je van je mag laten horen.

Waar staat de school voor:

Leren doe je zelf, maar nooit alleen. Je hebt iemand nodig die je kan helpen je eigen kracht te ontdekken. Iemand die naar jou kijkt, luistert en je leert je kwaliteiten te ontplooien. De leraren op de Heihorst zijn oprecht geïnteresseerd in uw kind. Ze zien het kind in zijn geheel en weten dat elk kind uniek is. De leerkracht volgt het kind, brengt deze behoeften in kaart en stemt zijn handelen daar zoveel mogelijk op af. Hij gaat uit van de sterke kanten van het kind en benadert het kind op een positieve wijze. Als een kind zich op deze manier gezien voelt, wordt zijn gevoel van eigenwaarde vergroot. Dit leidt tot wederzijdse betrokkenheid. Zich betrokken voelen is een voorwaarde om tot leren te komen. De leerkracht is steeds meer de begeleider in het leerproces en leert uw kind trots te zijn op bereikte doelen.

Onze leerlingen:

Onze leerlingen ontwikkelen eigenaarschap. Zij ervaren dat zij mede- verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling.
Doordat wij onze kinderen meenemen in het dagelijkse denken en doen voelen ze zich mede verantwoordelijk voor wat er op school gebeurt en ontwikkelen zij zich tot zelfstandige, weerbare individuen.
Het team van de Heihorst volgt het kind, brengt deze behoeften in kaart en stemt zijn/ haar handelen daar zoveel mogelijk op af. Hij/ zij gaat uit van de sterke kanten van het kind en benadert het kind op een positieve wijze. Hierdoor wordt het gevoel van eigenwaarde van het kind vergroot.
Op onze school kennen leerlingen elkaar. We werken samen zowel in de klas, als ook regelmatig schoolbreed. We kennen en bespreken onze sterke kanten en zwakheden en waarderen elkaar. Zo leren kinderen van en met elkaar.