Schoolgids 2021 – 2022

De Heihorst onder nieuw bestuur

Maandag 1 november is de symbolische sleutel van De Heihorst door Gérard Zeegers van SPOLT overgedragen aan Paul Engels van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid over het voortbestaan van De Heihorst en wordt het onderwijs in Heibloem vanaf 1 november verzorgd onder de vlag van SKBM.

De komende weken wordt deze website aangepast aan de nieuwe situatie.
Hetzelfde geldt voor de schoolgids 2021-2022. 

Voor verdere contactgegevens klik hier.