Nieuws MR

Omdat De Heihorst vanaf 1 november onder het bestuur van SKBM valt, dient er vanuit De Heihorst en Den Doelhof, Meijel een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd te worden.
Meer nieuws hierover in januari 2022.