Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wanneer alles normaal verloopt, kunnen kinderen terecht bij hun eigen leerkracht.
Met hem of haar hebben zij een vertrouwensband en kunnen plezierige en minder plezierige dingen bij hem of haar kwijt. Toch kan het ook anders gaan.

Wanneer een kind een probleem ervaart dat het niet wil delen met de eigen leerkracht, kan het terecht bij de vertrouwensleerkracht. Deze leerkracht zal een luisterend oor bieden en het kind proberen te helpen. In elke groep maakt de leerkracht de kinderen duidelijk in welke situaties het verstandig is te gaan praten met de vertrouwensleerkracht. Op dit moment bekijken we intern wie schooljaar 21/22 de rol van vertrouwenspersoon op zich neemt.