Update


Sinds 2011 heeft SPOLT haar zorgen uitgesproken over het toekomstperspectief van enkele van haar kleinste scholen. In december 2020 heeft SPOLT de medezeggenschapsraad (MR) van De Heihorst aangegeven onvoldoende perspectief te zien voor een zelfstandig voortbestaan van de basisschool in Heibloem. Op 22 juni j.l. heeft CvB SPOLT een extra info naar de ouders laten uitgaan en daarop heeft de medezeggenschapsraad van de Heihorst d.d. 24 juni j.l. een negatief advies uitgebracht.  

Sinds bekendmaking van bovengenoemd voorgenomen besluit hebben tal van gesprekken plaatsgevonden met omliggende onderwijsstichtingen. Onderwerp van gesprek was een eventuele overname van de Heihorst. Van deze onderwijskoepels heeft alleen Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel (SKBM) interesse getoond.

Er hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden tussen SPOLT en SKBM en beide partijen hebben de intentie om te komen tot een succesvolle overname dit najaar. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd en deze zullen meteen na de zomervakantie worden voortgezet. 
Klik hier voor de laatste informatie van het college van bestuur van SPOLT aan MR en ouders van de Heihorst.