Kernwaarden

SPOLT beschrijft in het strategisch beleidsplan 'In essentie anders' de kernwaarden inspireren, verbinden en ondernemen. Voor de Heihorst betekent dit:

Inspireren:

Team en kinderen inspireren elkaar voortdurend. We leren van en met elkaar en maken gebruik van elkaars talenten.

Verbinden: 

Team, kinderen, ouders, externe partners en omgeving zoeken naar verbinding en werken samen. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise.

Ondernemen:

We tonen een onderzoekende houding waarbij we samen  op zoek gaan naar manieren (organisatievormen, methodieken) om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.