De toekomst van de Heihorst 2020

Elk jaar vindt er in november een overleg plaats over 'de toekomst van de Heihorst' , waaraan naast de directie en team van de Heihorst ook de voorzitter van College van Bestuur van Stichting Spolt de heer Gérard Zeegers, de gemeenschapsraad van Heiboem, stichting Held, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad deelnemen.

Vanwege de huidige Coranamaatregelen zijn we echter genoodzaakt om dit overleg te verzetten naar het voorjaar van 2021.