Vervolg Nieuws via ouderportal

Ouderportal ISY

Publicatiedatum 1 oktober 2017

Beste ouders/verzorgers,
Sinds het begin van het schooljaar hanteren we voor alle ouders het ouderportal ISY. Alle nieuwtjes, nieuws uit de groepen en foto's worden voortaan via dit ouderportal, waarop ouders inloggen met een eigen code, verspreid.

Sandra Jacobs


 
Publicatiedatum 20 september 2017

 

Klaar voor de start en Go! In het kader van 10 jaar Leudal wordt er een Leudalloop georganiseerd bij Atletiekvereniging Leudal op woensdagmiddag  27 september 2017.

 

Jullie worden bij binnenkomst onthaald als echte atleten. Jullie mogen zelfs jullie eigen startnummer komen afhalen. Nadat iedereen het startnummer heeft opgehaald beginnen we met een warming-up. Deze warming-up wordt verzorgd door een topsporter, wie o wie zal dit zijn? Uiteraard houden we dat nog even geheim. 
Na deze warming up gaan we starten met sprinten. Wel is ons motto meedoen is belangrijk dan winnen, daarom krijgt iedereen een medaille van de Leudalloop. Nadat jullie gerend hebben is er nog van alles te beleven. Zo staat er een springkussen, wordt er voor een hapje en drankje gezorgd en is er een chillzone. Verder kunnen jullie de andere deelnemers aanmoedigen!

 

Het mooiste van alles, deze activiteit is gratis toegankelijk! Wel is het belangrijk dat jullie je aanmelden via de website van PadXpress (www.padxpress.nl). Let op: Trek thuis alvast je sportkleding en schoenen aan, zodat je op en top voorbereid binnenkomt.


Staking donderdag 5 oktober

Publicatiedatum 13 september 2017
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
 
Stakingsactie
Wellicht heeft u al het een en ander gehoord over de actie in het basisonderwijs.
De vakbonden hebben donderdag 5 oktober als stakingsdag uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, ondersteunen deze actie om zo de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en extra geld om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen.
In de afgelopen maanden hebben de werknemers- en de werkgeversorganisatie hard gewerkt om deze zorgen aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot concrete afspraken.
Daarom wordt er overgegaan tot actie en wordt er in Nederland door medewerkers in het primair onderwijs op donderdag 5 oktober a.s. gestaakt.

Stakingsbereidheid

Als de medewerkers op een school staken, dan kan de school niet open. Daar kan het schoolbestuur niets aan doen, dit is overmacht. Als er te weinig medewerkers zijn om les te geven, dan mag de school dicht.Scholen mogen ouders dan verzoeken de leerlingen gedurende de staking zelf op te vangen.

Uit de peiling die wij onder onze medewerkers hebben gehouden, blijkt dat de overgrote meerderheid van het personeel het doel van de actie ondersteunt en wil staken, dan wel begrip heeft voor de staking. Dit betekent dat alle scholen van SPOLT op 5 oktober dicht zijn. Het College van Bestuur van SPOLT ondersteunt deze actie.
Leerlingen opvangen
De scholen zijn dus op donderdag 5 oktober dicht. Dit betekent dat wij u vragen om op die dag zelf zorg te dragen voor de opvang van uw kind(eren). Het is mogelijk om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van uw school. Let wel dat de kosten van deze opvang voor uw rekening komen!
Namens de leerkrachten en directies hopen wij op uw begrip voor deze actie en wij vertrouwen erop dat wij u middels deze brief voldoende hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de directie van uw school.

Met vriendelijke groet,
Namens SPOLT,
 
 
A.J.M. Gubbels
College van BestuurKandidaatstelling oudergeleding GMR

Publicatiedatum 13 september 2017

Beste ouders,

Middels deze brief willen we uw aandacht vragen voor het volgende:

Binnen de huidige GMR geleding bereiken twee ouders het einde de reglementaire zittingsperiode van drie jaar. Beide ouders, Paul van Dongen en Geert Camps stellen zich herkiesbaar.

Verkiezingen

Voor u als ouder van een kind op een SPOLT school is er de mogelijkheid om u kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de GMR van SPOLT.U hoeft geen lid te zijn van de MR om u kandidaat te stellen. Bij verkiezingen (indien noodzakelijk) brengen alle ouderleden van alle MR-en stemmen uit op de verschillende kandidaat-ouderleden.

Kandidaatstelling

U dient hiertoe bijgaand formulier voor kandidaatstelling in te vullen en vóór 22 september 2017 in te leveren. Bij voorkeur per email bij secretariaatgmr@spolt.nl dan wel op te sturen naar Basisschool de Schakel, t.a.v. H. Huiberts, Begoniastraat 11, 6014 BH Ittervoort.

De verkiezingscommissie zorgt voor de bekendmaking van de kandidaatstelling bij alle MR-en. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u voor inlichtingen altijd contact opnemen met de secretaris van de GMR.

Met vriendelijke groeten,

De verkiezingscommissie GMR

Helma Huiberts secretariaatgmr@spolt.nl

André Hurxkens a.hurxkens@deleerlingst.nl


Gezocht: enthousiaste bibliotheekvrijwilliger voor

Heibloem

  
Publicatiedatum 7 september 2017

 

De bibliotheek is voor iedereen en van iedereen. Ze heeft een belangrijke plek in de samenleving. Als je vrijwilliger bent, lever je een bijdrage aan jouw bibliotheek én aan de leefbaarheid in Heibloem.
Wil je vrijwilliger worden bij de bibliotheek Heibloem?

 

Wij zoeken een
·        Vrijwilliger voor de donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur. Je geeft  de bezoekers een welkom gevoel, wijst ze de weg, helpt mee met het presenteren van de collectie. Je helpt bij het uitlenen en innemen van de boeken, de boeken opruimen, het op orde houden van de bibliotheek en kunt goed overweg met de computer.

  

Wil je meer weten?
Neem contact op met Angelique Boerjan (angeliquevanlier@hetnet.nl)
 


 


Kom griezelen in de Kinderboekenweek

Publicatiedatum 5 september 2017


11 oktober 2017, van 14:30 tot 16:00 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: € 7,50
Kom griezelen in de Kinderboekenweek
Een spannende show door Madscience met griezelige trucjes
Ben je bang voor heksen en tovenaars? Nergens voor nodig! 
Onze Mad Scientist verklapt hoe Heksje Lilly, Harry Potter en Merlijn de tovenaar ons voor de gek houden met hun griezelige trucs. Eigenlijk is het allemaal wetenschap. Onze gekke professor laat je alle ins & outs van heksenbrouwsels, verdwijntrucs en geheimzinnige geluiden zien en horen. Zo weet jij hoe het werkt en hoef je dus niet meer voor het slapen gaan onder je bed te kijken om heksen te verjagen.
Aansluitend knutselen we een eng masker, verslinden we griezelige hapjes en slurpen we heksenlimonade!
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Aanmelden: www.bibliocenter.nlCreepy night at the library

 
13 oktober 2017, van 20:00 tot 23:00 | Weert, Wilhelminasingel 250
Kosten: € 10,00

Creepy night at the library

Vrijdag de 13e: griezelnacht in de bieb
Trek je engste pak aan en kom naar de bibliotheek....als je durft!
Een spannende avond met enge spellen, een gruwelijk verhaal en nog veel meer.
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Aanmelden: www.bibliocenter.nl

 
 


Inloopuurtjes Centrum Jeugd en Gezin


Beste ouders,


 
Mijn naam is  Annelies Kivits . Ik ben als jeugd- en gezinswerker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin werkzaam in de gemeente Leudal. Ik ben gekoppeld aan basisschool De Heihorst als contactpersoon Bij mij kunnen jullie terecht voor vragen en adviezen over opvoeden en opgroeien.
 
Ondersteuning
Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van ouders. Vaak gaat het met vallen en opstaan best goed, maar soms wordt het lastig en kun je ondersteuning gebruiken.
Bij kleine en complexe opvoed- of opgroeivragen onderzoeken ouder(s) samen met de jeugd- en gezinswerker wat er nodig is. Samen ga je aan de slag. Ondersteuning kan heel kortdurend zijn, maar als het nodig is ook voor een langere periode. 
De ondersteuning van de jeugd- en gezinswerker is voor de school, de ouders en de kinderen zelf. Thema's kunnen onder andere zijn: ongehoorzaamheid, pesten, echtscheiding, grenzen stellen, slaapproblemen, middelengebruik en rouwverwerking.
Je bent zonder verwijsbrief welkom en de ondersteuning is kosteloos.
 
Verbinding met de school
De school zal mij actief betrekken in situaties waarbij opvoedvraagstukken een rol spelen. Er wordt dan een gezamenlijk gesprek gepland.
 
Bereikbaarheid
U kunt mij bereiken tijdens het inloopuurtje op school. Dit vindt plaats op de eerste woensdag van de maand van 11.30 -12.30 uur. De momenten dat ik er ben staan vermeld op de jaarkalender van de school.
Ook kunt u mij rechtstreeks mailen via annelies.kivits@cjgml.nl  of telefoon: 088-0105940
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Zo geven we informatie en advies, verzorgen we themabijeenkomsten en workshops, hebben we een uitgebreide website (www.cjgml.nl)  en bieden we persoonlijke ondersteuning.
Meer weten? Vraag het………….. 


Schoolfeest woensdag 6 september 2017

Publicatiedatum 30 augustus 2017

Woensdag 6 september vieren we weer ons jaarlijkse schoolfeest tussen 17.30 uur en 19.30. Hiervoor willen we jullie graag uitnodigen. Nog even gezellig napraten over de vakantie onder het genot van een hapje en een drankje.
Voor de kinderen zijn er weer een aantal leuke spelletjes die georganiseerd worden door de leerlingen van groep 7-8.
Het thema van het schoolfeest is dit jaar :"Speelplaats".  Vorig jaar hebben we door het behalen van de Nationale Onderwijsprijs Limburg een mooi bedrag gewonnen. Dit geld is besteed aan het opknappen van de speelplaats.

We hopen dat iedereen aanwezig kan zijn. Er is weer een barbecue aanwezig, dus thuis eten is niet nodig. Voor een klein bedrag zijn er weer lekkere broodjes met snacks (hamburger, frikandel, worst) te koop.

We zijn nog op zoek naar enkele ouders die gedurende een half uurtje willen meehelpen met de verkoop van koude en warme dranken. Ook zoeken we nog enkele grill - masters die een half uurtje achter de barbecue zouden willen staan.

Wilt u ons helpen, meldt u dan vóór maandag 4 september aan bij Sandra Jacobs, of stuur even en mailtje naar s.jacobs@deheihorst.nl

 


Nieuwe concierge

Publicatiedatum 30 augustus

Op de laatste dag voor de zomervakantie heeft Wiel Driessen afscheid genomen van de Heihorst. Wiel heeft vele jaren op de Heihorst gewerkt en wij zullen hem zeker gaan missen.
Inmiddels is er een nieuwe concierge werkzaam op onze school. Misschien heeft u al kennis met hem gemaakt.
Onze nieuwe concierge is Ronald Hawinkels uit Panningen. Ronald werkt op maandagmorgen t-m donderdagmorgen van 8.45 uur tot 11.45 uur. Gedurende zijn eerste werkdagen is Wiel ook nog regelmatig aanwezig om Ronald wegwijs te maken. Wij wensen Ronald veel succes en plezier!
 

 

 Nieuws van Centrum Jeugd en Gezin

Publicatiedatum 4 juli 2017

 

Voldoende drinken
Vocht is belangrijk bij de opname van voedingsstoffen in de darm, het transport van voedings- en afvalstoffen in het lichaam, en het regelen van de lichaamstemperatuur. Voldoende drinken is dus noodzakelijk om gezond te blijven. Een kind heeft ongeveer 1 ½  liter water nodig op een normale dag. Bij warm weer, sporten of ziekte (bv diarree) is dat meer.  Hoe zorg je ervoor dat jouw kind voldoende drinkt?
Hier 3 tips:
 • Water drinken is het meest gezond. Zorg voor variatie met een smaakje door er fruit of kruiden aan toe te voegen
 • Drink met je kind op vaste tijden. Dan is het een gewoonte die past in de vaste dagstructuur. Geef hierbij ook zelf het goede voorbeeld en drink mee.
 • Neem altijd een flesje water mee als je op pad gaat. Dan heb je altijd wat bij de hand als je kind dorst krijgt (probeer het dorst gevoel voor te blijven).
Vakantiespullen verzamelen

Publicatiedatum 22 juni 2016

Omdat wij volgend schooljaar graag gebruik zouden maken van allerlei losse, kleine materialen willen wij jullie en alle opa's, oma's, buren en familie, oproepen deze zomer met ons mee te verzamelen!

Wij zijn op zoek naar: gekleurde ijslepeltjes, gekleurde plastic ijsbakjes (deze krijg je vaak in Italië), mooie kiezels, stukjes door de zee geslepen glas (te vinden op kiezelstranden), schelpen, kralen/vliegengordijnen, roerstaafjes uit frisdrank of cocktails, gekleurde kroonkurken, deksels van bon maman jam, plastic doppen, ouds lp's, oude cd's.

Heeft u zelf of uw familie nog iets anders waarvan u denkt dat we dit kunnen gebruiken overleg dan even met een van de leerkrachten. Onderstaande foto's tonen een beeld van waar we naar op zoek zijn en wat we er onder andere mee willen doen. Hartelijk bedankt!

 


Staking dinsdag 27 juni.

Publicatiedatum 15 juni 2017
 
 
Aan:
de ouder(s) en/of verzorger(s) van de kinderen van de Heihorst
 
Datum: 15 juni 2017
Betreft: Staking dinsdag 27 juni a.s.
Kenmerk: 2017-075
     
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
 
Wellicht heeft u al het een en ander gehoord over de actie in het basisonderwijs; leerkrachten maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en daarmee de toekomst van uw kinderen.    
SPOLT ondersteunt de actie van het 'PO-Front' van harte. Het bestuur maakt zich oprecht zorgen over de ontwikkeling.
 
In deze brief leggen we u uit waarom ook wij ons zorgen maken. Wij vragen om uw steun en hulp.
Vele factoren, waaronder  werkdruk en salarissen, hebben in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat  veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Met als gevolg een dreigend lerarentekort, dat in de komende jaren alleen maar gaat groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep PO-in-actie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze zorgen aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering.
Niks doen is nu geen optie meer. Het is vijf voor twaalf!
De verwachtingen naar het onderwijs zijn al jarenlang torenhoog. Het is tijd om samen duidelijk te maken dat onderwijs een stevig punt moet zijn op de politieke agenda! Het gaat tenslotte om de nieuwe generatie die de samenleving verder moet dragen.

We willen u vragen om ook uw stem te laten horen voor goed onderwijs. We moeten ons nu als één front laten horen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen en wenden we daarmee het lerarentekort af. Dan komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen, niet in gevaar.
U kunt de actie steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht via social media, bij vrienden, familie en kennissen.
 
Op dinsdag 27 juni gaan de basisscholen in Nederland, dus ook bij SPOLT en andere besturen in Midden Limburg  een uur later open dan normaal. De schooltijd start om 9.30 uur!
Wij vragen u zelf zorg te dragen voor opvang van uw kind voor dat betreffende uur. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de directie van uw school. Mede namens de leerkrachten en directeuren,
 
met vriendelijke groet,


 
A.J.M. Gubbels
College van Bestuur


 

Nieuws van Centrum Jeugd en Gezin

Publicatiedatum 14-6-2017
Hygiene
Persoonlijke hygiëne zoals wassen en tanden poetsen is op elke leeftijd een aandachtspunt. Hoe ouder je kind, hoe meer verantwoordelijkheid je je kind hiervoor kunt leren nemen. Hoe doe je dat ?
 1. Een kind dat goed verzorgd is en zichzelf goed leert verzorgen, zit beter in z'n vel en maakt makkelijker contact. Leer je kind zich goed te wassen na het sporten. Sommige kinderen kunnen al voor hun puberteit een sterke(re) lichaamsgeur hebben, help ze zichzelf goed te verzorgen.
 2. Help je kinderen met herinneren aan (haren) wassen, tanden poetsen en schone kleren en ondergoed aantrekken. Leer ze al voor de puberteit hoe ze hun schaamstreek kunnen verzorgen.
 3. Naast lichamelijke hygiëne is aandacht voor het schoonhouden van de omgeving ook belangrijk.


 

Wijziging College van Bestuur SPOLT per 1-9-2017

Publicatiedatum 14-7-2017

 

Met ingang van 1 september 2017 heeft de Raad van Toezicht SPOLT de heer Gérard Zeegers benoemd tot lid van het College van Bestuur SPOLT.

Vanaf 1 november 2017 zal hij, als opvolger van de heer Arno Gubbels, tot voorzitter College van Bestuur worden benoemd.

Arno Gubbels gaat per 1 januari 2018 met pensioen.

Gérard Zeegers heeft gedurende zijn carrière in het onderwijs meerdere functies vervuld: leraar, directeur, plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur.

Sinds vijf jaar is hij tevens eigenaar van adviesbureau "BijZonderwijs". In die rol begeleidde hij directeuren, leerkrachten en schoolteams. Daarnaast schreef hij een boek over het veranderend toezichtkader van de onderwijsinspectie. In mei 2017 kwam zijn boek "Veranderend Toezicht; leiderschap in de onderwijspraktijk" uit.

Gérard is gehuwd en hij heeft drie kinderen. Hij woont in Boxmeer.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat door deze benoeming de continuïteit en de onderwijskwaliteit van SPOLT is gewaarborgd.

Gérard zal zich, in de eerste maanden samen met Arno Gubbels, vooral richten op de verdere ontwikkelingen op onze scholen, zodat de leerlingen kunnen blijven genieten van een toekomstbestendig, rijk geschakeerd onderwijsaanbod. In samenwerking met de scholen, Raad van Toezicht, GMR en externe partners zal hij hier verder vorm en inhoud aan geven.
Schoolreis en brigadieren.

publicatiedatum 13 juni 2017
 
Schoolreis
Volgende week dinsdag 20 juni gaan we weer met alle kinderen op schoolreis. Van de groepsleerkrachten heeft u hierover al informatie gekregen.
 
Het is de bedoeling dat alle kinderen om 9.30 uur op school zijn. Groep 1 t/m 4 gaan dan naar Beringerzand. De leerlingen van groep 5 t/m 8 doen eerst activiteiten op school en vertrekken daarna naar de IJzeren Man in Weert. Om 15.30  uur zijn alle groepen weer terug op school.
Iedereen die helpt met het vervoer van de kinderen, bedankt hiervoor!
Kinderen die op die dag naar de voorschoolse opvang gaan, kunnen daar tot 9.30 uur blijven.
 
Brigadieren
Het team van brigadiers is al druk bezig met de planning voor het komende schooljaar.
Ze zoeken nog mensen die willen helpen met brigadieren op maandag om 8.15 uur , woensdag om 12.15 uur, donderdag om 8.15, 13.00 en 15.15 uur, vrijdag om 12.15 uur.
Wilt u kinderen helpen bij het oversteken op één of meerdere momenten, meldt u dan aan. Kunt u alleen op een ander tijdstip? Dat is geen probleem; wellicht zijn er  mensen die willen ruilen…
Ook personen die nu al brigadieren maar die vaker willen helpen, kunnen zich natuurlijk aanmelden. Graag zelfs.
Wilt u meehelpen om te zorgen dat de kinderen  de weg veilig kunnen oversteken, neem dan vóór 21 juni contact op met Angelique Boerjan 495145.
Nieuws van Centrum Jeugd en gezin

 
Publicatiedatum 9 mei 2017

Pesten

Pesten houdt ons allemaal bezig. Dit geldt als je kind gepest wordt, maar ook als je kind de pester is. De oplossing zit niet in 3 tips, maar het is een start. Onthoud vooral dat je pesten met elkaar moet oplossen!
Hier 3 tips:
 1. Wacht niet af. Ga direct het gesprek aan als je kind pest of gepest wordt. Praat met je kind, maar ook met de (ouders van de) andere partij en met school.
 2. Neem je kind serieus. Luister naar zijn/haar verhaal over hoe er gepest wordt en waarom. Blijf rustig.
 3. Verzin samen met je kind oplossingen hoe het pesten te stoppen.


Koningsspelen vrijdag 21 april

Publicatiedatum 13 april 2017

Volgende week vrijdag 21 april doet onze school weer mee aan de activiteiten van de Koningsspelen, die in het hele land worden gehouden.
Om de dag extra feestelijk te maken mag iedereen vrijdag kleren aantrekken met de kleuren rood, wit, blauw en oranje.
De dag start met de Koningsdans en het Koningsontbijt. De kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten, dat doen we samen op school.
Na het ontbijt gaan alle kinderen op het schoolplein aan de slag met een aantal leuke activiteiten.

Om 12.00 uur eindigen de Koningsspelen voor de kinderen van groep 1 t/m 4.
De kinderen van groep 5 t/m 8 komen 's middags nog gewoon naar school.
Advies van de GGD

 

Publicatiedatum 12 april 2017

naar Kroatië, Turkije, Marokko, Bulgarije, Egypte  of……?

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee, zoals Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties tegen onder andere besmettelijke geelzucht (hepatitis A).


Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties. http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht. U kunt heel eenvoudig online een afspraak maken bij de GGD in uw regio.


Vakantierooster 2017-2018

Publicatiedatum 12 april 2017.
 
Hierbij het definitieve vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018. Het is vastgesteld door GMR.
 
Eerste schooldag: 28-08-2017
 
Herfstvakantie       16-10- 2017 t/m 20-10-2017 1 week
Sinterklaas 
(woensdag)
06-12-2017      
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 2 weken
Carnaval 12-02-2018 t/m 16-02-2018 1 week
Pasen 
(maandag)
02-04-2018      
School-
studiedag
(donderdag)
26-04-2018      
Koningsdag (vrijdag
Meivakantie)
27-04-2018      
Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018 2 weken
Hemelvaart (Meivakantie) 10-05-2018      
Tweede   Pinksterdag
(maandag)
21-05-2018      
Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018 6 weken

 
 


Inloopavond woensdag 12 april.

Publicatiedatum 5 april

Volgende week woensdag zal er van 18.00 - 19.30 uur een inloopavond op school worden gehouden. Tijdens deze inloopavond worden in alle lokalen werkjes en activiteiten gepresenteerd rond het thema 'zintuigen'. Met dit school brede project zijn alle kinderen al enkele weken bezig.
In de klassen zijn verder ook enkele kleine activiteiten tegen betaling, waaraan alle bezoekers kunnen deelnemen.
U kunt een cd kopen met daarop het lied van "Oppe Heibloom", gezongen door de kinderen van groep 7-8.
Verder wordt er weer koffie, thee, ranja en gebak verkocht.

Om deze avond te doen slagen, kunnen wij  uw hulp gebruiken:
- we zoeken mensen die iets lekkers willen bakken voor de verkoop.
- we zoeken enkele ouders die willen helpen bij de verkoop van drank en gebak ( u wordt dan 3 kwartier ingedeeld, zodat u nog tijd heeft om zelf rond te kijken)

Het geld dat we deze avond ophalen wordt besteed aan een "opknapbeurt" voor onze eigen speelplaats. Ook het geld dat we gewonnen hebben met de Nationale Onderwijsprijs wordt aan dit doel besteed.

Wilt u iets lekkers bakken of wilt u meehelpen, stuur dan even een mailtje naar s.jacobs@deheihorst.nl
(De ouders van de OR die zich al aangemeld hebben bij juf Monique, hoeven zich niet meer op te geven).


team "De Heihorst".

 

Vragenlijst SPOLT

Publicatiedatum 5 april 2017
 
Kwaliteitsvragenlijst Primair Onderwijs (KVL-PO)
Afname SPOLT: april 2017
 
Inleiding
In het kwaliteitsbeleid van SPOLT is een cyclus opgenomen waarin alle scholen van SPOLT meedoen aan de afname van de kwaliteitsvragenlijst. Er worden vragenlijsten uitgezet naar ouders, leerlingen, leerkrachten en het management. Op deze wijze kan veel informatie ingewonnen worden over de school.  
Aan de hand van de uitslagen wordt gekeken of zaken in orde zijn of verbeterd kunnen worden.  
De school bespreekt de uitkomsten met de eigen achterban. Terugkoppeling vindt ook plaats via de nieuwsbrief van de school.
 
De uitkomsten van de enquêtes van alle scholen worden ook naast elkaar gezet en besproken met diverse geledingen binnen SPOLT.
Tot slot worden de uitkomsten vergeleken met landelijke uitkomsten. Hieruit kunnen ook aandachtspunten naar voren komen.
 
Werkwijze
De vragenlijsten worden digitaal afgenomen. Er wordt gescoord op een schaal van 0 tot 4.
De vier doelgroepen zijn:
 1. De leerlingen
 2. De ouders
 3. De leerkrachten
 4. Het management (directeur en teamleider(s)) 
  Ik verzoek u allen deel te nemen, want dit verhoogt de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de vragenlijsten.
  U doet er de scholen een groot plezier mee.
   
  Bij voorbaat dank voor uw deelname.
   
   
  Met vriendelijke groet,
   
   
   
  A. Gubbels,
  College van Bestuur SPOLTNieuws van Centrum Jeugd en Gezin

Publicatiedatum 4 april 2017

Grof taalgebruik
Kinderen gebruiken soms woorden, die je als ouder liever niet hoort.
Hoe ga je daar nou goed mee om?
Hier 3 tips:
 1. Corrigeer een kind direct bij ongewenst taalgebruik: 'Dat woord wil ik niet horen.' (Bij kleuters gaat het vooral om de aandacht die ze krijgen bij 'vieze' woorden. Negeren werkt dan vaak beter).
 2. Ga bij oudere kinderen rustig (dus niet boos!) het gesprek aan over de betekenis van de woorden. Vaak weten ze niet echt wat ze zeggen of welke kwetsende impact hun woorden kunnen hebben. Geef duidelijk aan waarom je deze woorden afkeurt.
 3. Soms is het te spannend om te stoppen met foute woorden. Verzin dan samen zo veel mogelijk vieze/grove woorden. Of geef je kind de opdracht 5 minuten lang dat ene woord te roepen. Dit haalt de lading van de woorden af en wordt het voor je kind veel minder interessant om ze te gebruiken.

 Schoolfotograaf 12 april

Publicatiedatum 4 april 2017

Op woensdag 12 april a.s. worden onze kinderen op school gefotografeerd,
 
Wellicht wilt u, uw kind van te voren vertellen hoe en wat er gaat gebeuren als hij/zij op de foto gaat.
 
De achtergrond zal geheel wit zijn!!!
Ons advies is: om fleurige kleding aan te trekken !!!  
 
Voorbeeldfoto's zijn te zien op:  www.degalerie-schoolfotografie.nl
 
Hartelijke groeten,
 
De Galerie schoolfotografie Sittard
Jurgen MolsNationale Onderwijsprijs Rotterdam

Publicatiedatum 30 maart 2017

Gisteren zijn we met het hele team en 12 leerlingen uit groep 7-8 met de bus naar Rotterdam gereist. Daar werd 's middags  bekend gemaakt welke scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs de Nationale Onderprijs 2015-2017 zouden winnen.
Na aankomst in Rotterdam kregen we eerst een rondleiding door het oude centrum van Rotterdam. We hebben mooie oude gebouwen gezien, een reuzenrad, de nieuwe Markthal en trams (of waren het nu toch trollybussen?)  Dit was erg leuk en leerzaam. Daarna gingen we weer terug naar de grote zaal.
Wij mochten als 5e school optreden. Eerst werd er een kort filmpje getoond van het project over Heibloem en daarna mochten we zelf met z'n allen het podium op. Meester Tjeu hield een korte toespraak en de andere teamleden en kinderen toonden een banner van de school en de spreekwolken met begrippen uit Heibloem, die de kinderen zelf hebben gemaakt,
Toen was het afwachten maar....
Om 16.00 ur was de prijsuitreiking. Helaas........niet gewonnen, maar wel een hele ervaring rijker!
Na een lange busreis naar huis en een hapje eten onderweg kwamen we om kwart voor negen weer terug in Heibloem.

Foto's vindt u vanaf morgen in ons fotoalbum op de website.

 

Sportdag voor kinderen uit Leudal.

publicatiedatum 28 maart 2017

Beste ouders/verzorgers,
 
Op woensdag 19 april organiseren we een super leuke sportdag voor alle kinderen uit Leudal. Dus meld je kind hiervoor aan, super leuk!
 
Wat: Sportdag PadXpress
Waar: Laco Sportcentrum Heythuysen (Arevenlaan 3)
Wanneer: Woensdag 19 april om 13:45 uur starten we en om 16:00 uur is het afgelopen (inloop vanaf 13.30 uur).
Activiteiten: Boksen, rodeo rijden, bootcamp en goochelen.
Hoe: er zijn twee rondes dus elk kind kan uit twee activiteiten kiezen
Kosten: GRATIS, maar aanmelden is verplicht!
 
Ronde 1:
Groep 3 tot en met 5 kan kiezen uit:
 • Boksles of Rodeo-rijden 
  Groep 6 tot en met 8 kan kiezen uit:
 • Bootcamp of Goochelen 
  Ronde 2:
  Groep 3 tot en met 5 kan kiezen uit:
 • Bootcamp of Goochelen 
  Groep 6 tot en met 8 kan kiezen uit:
 • Boksles of Rodeo-rijden 
   
  Aanmelden:
  Jullie kunnen je aanmelden door het aanmeldformulier (zie pagina 2) te mailen naar Eric Mestrom (e.mestrom@synthese.nl).
   
  Let op:
  Aanmelden is verplicht en Vol is Vol!
Trek je gymkleding aan, maar doe je gymschoenen pas aan bij LACO!
 
Met vriendelijke groet,

Eric Mestrom,    
Buurtsportcoach


 

 
Aanmeldformulier:
Geef aan welke activiteit je bij Ronde 1 en Ronde 2 wilt doen. Daarnaast willen we graag de Naam en Klas weten.
 
Onderstaand een voorbeeld:
Ronde 1 Ronde 2 Naam en Klas
Boksen   Eric Mestrom
  Bootcamp Groep 3 De Kwir
 
 Aanmeldformulier:
Ronde 1 Ronde 2 Naam en Klas
     
     

 
 
Verkeerscampagne:'Hou je aan de snelheidslimiet'.

publicatiedatum 23 maart 2017

 
Net iets te hard rijden lijkt niet erg, maar toch vergroot een paar kilometer te hard rijden de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk, vooral binnen de bebouwde kom. Daarom is op 20 maart een campagne gestart over snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom. De campagne richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30- en 50 km wegen. Daar vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Deze campagne helpt mensen  om zich meer bewust te worden van hun eigen snelheidsgedrag en het naleven van de limiet.

Wist u dat:
- we 25 - 30 % minder letselslachtoffers hebben als iedereen in Nederland zich aan de snelheidslimiet houdt?
- er jaarlijks ongeveer 10 voetgangers en fietsers overlijden door overtredingen van de snelheidslimiet en zo'n 200 mensen zwaargewond in het ziekenhuis komen?
- de remweg niet verkort wordt met ABS maar de auto alleen beter bestuurbaar is?


(bron: campagne-info ROVL)

 Start project 'Zintuigen'.

publicatiedatum 9 maart 2017

Vanmorgen is het nieuwe project 'zintuigen' geopend door onze eigen Roodkapje en de Wolf.
In dit spannende toneelstuk kwamen alle zintuigen aan de orde: de grote oren van de wolf, de handen, de ogen, de neus en vooral de mond. Meester Jan en meneer Wiel hebben samen een mooi stukje toneel laten zien. Leuk, herkenbaar, maar voor sommige kinderen ook heel erg spannend!!!

In de komende weken gaan de kinderen in alle groepen aan de slag met activiteiten over de zintuigen. Ze zullen zelf veel ervaren door  te proeven, te ruiken, te voelen, te horen en te zien.
We sluiten dit project af op de inloopavond op woensdag 12 april.
Verder informatie hierover volgt nog.

Foto's van 'Roodkapje en de Wolf' zijn te zien in ons fotoalbum.

Ouders die nog geen inlogcode hebben of kwijt zijn, kunnen gerust contact met mij opnemen (s.jacobs@deheihorst.nl). 

 

Nieuws van Centrum Jeugd en Gezin

publicatiedatum 9 maart 2017
 
Betaalbare activiteiten
Niet iedereen heeft het thuis even breed. Soms moet je keuzes maken wat je je kan veroorloven. Toch kun je leuke dingen doen met je gezin die niet veel hoeven te kosten. Goed om te weten dat het voor de kinderen meestal ook niet zo groots of duur hoeft te zijn. Zij genieten van de aandacht en alles wat je samen met ze doet.
Hier 3 tips/ideeën:
 • Vaak zijn er in de omgeving leuke (gratis) opendagen waar ze ook speciaal voor kinderen iets organiseren, bv bij de brandweer. Hou daarvoor de lokale kranten in de gaten.
 • Ga met een opdracht naar het bos. Bijvoorbeeld om mooie, sterke, rechte takken te zoeken waar je thuis een wandelstok van kunt maken. Thuis gekomen kun je de stok in de mooiste kleuren verven of versieren. De volgende keer kan ie weer mee naar het bos.
 • Wil je een dagje met de trein op stap, koop dan een railrunnerkaartje voor je kind van . Dit kaartje geldt voor 4 t/m11-jarigen en kost €2,50. Op www.treinreiswinkel.nl vind je ook goedkope aanbiedingen voor volwassenen. De treinreis  zelf is al een hele beleving.Nationale onderwijsprijs woensdag 29 maart: vrije dag!!

Publicatiedatum 7 maart 2017

Op woensdag 29 maart a.s. dingt onze school mee naar de Nationale Onderwijsprijs in Rotterdam.

Op 12 januari jl hebben we de Onderwijsprijs Limburg in ontvangst genomen. Op 29 maart hopen we ook  de Nationale Onderwijsprijs in de wacht te slepen.
In overleg met het schoolbestuur is besloten om de kinderen op deze woensdagmorgen vrij te geven. Samen met de Limburgse winnaar Voortgezet Onderwijs (SG Broekhin Swalmen) gaan wij  met één bus naar Rotterdam. Onze school mag  25 personen afvaardigen. Deze groep bestaat uit een aantal leerlingen van groep 7-8, alle leerkrachten en enkele genodigden.
Als u op deze woensdagmorgen in de problemen komt met het opvangen van uw kind, neem dan contact met mij op. Dan kunnen wij kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.


Met vriendelijke groet,
Sandra JacobsCarnavalsviering vrijdag 24 februari

 
Publicatiedatum 21 februari 2017

Op vrijdagmiddag 24 februari vieren we weer met alle kinderen van groep 1 t/m 8 het carnavalsfeest. Samen met Prins Freek, Vorst Stef en de Raad van Elf gaan we om 13.15 uur vanuit school naar de Klokkestoel. Hier zullen Prins Bertje en Prins Bas zich bij ons aansluiten. Samen maken we er een mooi feestje van. Ouders die met ons mee willen feesten zijn van harte welkom. De mooist verklede kinderen verdienen weer een prijsje. Het feest is om 15.15 uur afgelopen. De kinderen kunnen dan bij de Klokkestoel worden opgehaald.

Foto's van het uitroepen van Prins Freek vindt U bij 'fotoalbum' op de website.

Het team wenst iedereen een hele fijne Carnaval en Carnavalsvakantie. We starten weer op maandag 6 maart.

Belangrijk nieuws over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door College van Bestuur

publicatiedatum 6 februari 2017

 
Beste ouder(s), verzorger(s),

Waarschijnlijk heeft u uit het nieuws informatie gehoord of gelezen dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ook wel flexwet genoemd voor het onderwijs is aangepast
voor de eerste drie maanden van 2017.


Dit om de eventuele griepgolf te kunnen opvangen.

Nu blijken er sowieso te weinig vervangers te zijn voor het opvangen van de griepgolf.

Dit veroorzaakt soms een groot bezettings- en organisatieprobleem.

Wat betekent dit voor uw kind?

Als de juf of meester van uw kind ziek wordt of om een andere reden afwezig is en vervangen moet worden, zal de school er alles aan doen om het onderwijs voor uw kind te waarborgen.
Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft Spolt een "flexpool" ingericht. In deze pool zijn

leerkrachten benoemd, die als vervanger op de scholen van Spolt functioneren.

Verder hebben we de parttime leerkrachten van SPOLT gevraagd bij evt. calamiteiten een aantal uren extra te werken. Het een en ander moet dan wel passend kunnen zijn.

We werken samen met vijf andere besturen in de regio Midden Limburg voor het organiseren van vervangingen. Indien we geen eigen vervanger kunnen vinden, kunnen we een beroep doen op de "flexpool" van de andere besturen

Helaas kunnen we hiermee niet alle vervangingen (piekmomenten) oplossen en/of de flexwet dwingt ons tot het nemen van andere maatregelen.

Vooral kortdurende vervanging van leerkrachten wordt moeilijker door de flexwet en door het niet voor handen zijn van vervangers.

Het kan zijn dat op piekmomenten dus maatregelingen genomen moeten worden zoals beschreven in de bijlage.

Deze maatregelen gelden voor alle SPOLT-scholen en worden ook in de volgorde, zoals vermeld, genomen.

Het zijn maatregelen die we liever niet nemen en met grote inspanning van alle medewerkers zolang mogelijk proberen te vermijden.

Het verdelen over andere groepen leidt tot kwaliteitsverlies en kun je niet lang in stand houden. Het organiseren van andere activiteiten is ook alleen maar kortstondig van aard en het thuis houden van kinderen is uiteraard de laatste maatregel die we willen nemen.

Al deze maatregelen komen de continuïteit en de rust in de groep niet ten goede. Toch komt er een moment, dat we niet anders kunnen.

Samengevat: we doen ons uiterste best vervangingen goed te regelen, maar het kan soms voorkomen dat we moeten kiezen voor een minder ideale oplossing. We vragen hiervoor uw begrip en uw medewerking.

Deze afspraken worden ook met de GMR en de MR-en besproken en ook gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs.

Namens SPOLT,

Arno Gubbels,

College van Bestuur.

 Ontwerpwedstrijd logo 10 jaar Leudal

publicatiedatum: 6 februari 2017

 
Hallo Spolt, dag schoolbestuur, dag lerarenkorps, dag leerlingen, dag ouders,
 
Jullie hebben met 14 scholen deelgenomen aan de ontwerpwedstrijd: logo ontwerpen voor 10 jaar Leudal.
Wat hebben jullie mooie creaties en motivaties ingeleverd en er aandacht aan besteed !! Een dik compliment voor allemaal !!
De jury zal het moeilijk krijgen om een winnaar uit te zoeken.
 
De jurering vindt plaats (morgen) dinsdag 7 februari.
Dan komt de winnaar er uit. HOE KOMEN JULLIE HET TE WETEN ???
 
Omroep 3ML maakt een TV-reportage van de jurering en in de uitzending van woensdag 8 februari wordt bekend gemaakt welke school zich de winnaar mag noemen.
Kijk dus op woensdag 8 februari om 17:00 uur- 19:00 uur- 21:00 uur of 23:00 uur naar Omroep 3ML.
In de uitzending wordt de winnende school bekend gemaakt door Burgemeester Arno Verhoeven. SPANNEND !!!!
 
Met de winnende school maken we dan later nog een afspraak voor een ludieke prijsuitreiking.
Kijk woensdag dus om 17:00 uur naar omroep 3ML, dan is de eerste uitzending, daarna om de 2 uur herhalingen.(ook op donderdag)
Succes !!
 
Omroep 3ml:
 • Ziggo, kanaal 42
 • Glasvezel KPN-Telfort of XS4ALL kanaal 593
 • Glasvezel vodafone kanaal 2060
Informatie van Centrum Jeugd en Gezin

publicatiedatum 31 januari 2017

 
Zeuren
Kinderen willen graag hun zin krijgen. Sommige kinderen proberen het met een heel lief stemmetje en grote ogen. Andere kinderen proberen op een negatieve manier hun zin te krijgen, bijvoorbeeld door te schreeuwen. Wat je het best kunt doen, hangt af van de leeftijd van je kind en van de situatie. Geef kinderen die dreinen in ieder geval niet hun zin.
Hoe ga je om met dit gedrag? Hier 3 tips:
 1. Sommige kinderen kunnen goed onderhandelen. Ze weten precies wat ze willen en kunnen dat ook heel overtuigend brengen. Dat maakt het soms moeilijk om goed te reageren. Geef gerust aan dat je er even over wilt nadenken en kom er dan later op terug.
 2. Soms gaan kinderen overdreven zielig doen en worden hangerig of vervelend. Dat kan gebeuren als je kind moe is en geen zin meer heeft, bijvoorbeeld tijdens het winkelen. Ben dan duidelijk in wat je verwacht en geef aan hoe lang het nog duurt (bijv. nog 1 winkel).
 3.  Zorg voor afleiding.  Denk aan helpen in de supermarkt, samen zingen in de auto of ik zie, ik zie wat jij niet ziet in de trein.
Als je kind stopt met zeuren, geef dan een compliment. Zeg erbij wat je kind goed doet.


Op woensdag 1 februari is onze schoolbegeleidster Annelies Kivits van het CJG weer aanwezig op school van 11.30 -12.30 uur voor het maandelijkse inloopuurtje. Loop gerust vrijblijvend even binnen voor vragen en advies!
 

 

Informatie van Centrum Jeugd en Gezin

publicatiedatum 17 januari 2017

 

Bedtijden en slaaprituelen
Kinderen hebben voldoende slaap nodig om goed te kunnen groeien, zich te kunnen concentreren op school en overdag voldoende energie te hebben. Om slaapproblemen te voorkomen, is het handig om je kind al van jongs af aan te laten wennen aan vaste bed rituelen.
Hier 3 tips:
 1. Zorg voor een vast dagritme. Dit geldt voor het opstaan, de eetmomenten en naar het naar bed gaan. Ga een halfuur voor bedtijd over op rustige spelletjes of activiteiten. Je kind voelt de vermoeidheid beter als alle beeldschermen uit staan.
 2. Voorlezen of napraten. Bijna alle kinderen vinden het leuk om als onderdeel van het slaapritueel nog even te worden voorgelezen. Je kunt er ook voor kiezen om samen de dag nog even door te nemen. Dit is een goed moment voor kinderen om de gebeurtenissen van die dag los te laten en af te sluiten.
 3. Als je kind wat ouder is, wil het misschien alleen naar boven. Wil je kind op de eigen kamer nog wat lezen of muziek luisteren? Dat is prima, maar spreek een duidelijke slaaptijd af en zie er op toe dat je kind dan ook echt gaat slapen


 


jUBILEUM JUF sANDRA

Publicatiedatum: 17 januari 2017

 

Vorige week woensdag heb ik samen met alle leerlingen en het team mijn 25 jarig jubileum gevierd.

Het was een hele mooie dag, die begon met een show van Mad Science voor groep 1 t/m 8. De twee professoren van Mad Science lieten verschillende wetenschappelijke trucjes zien: een pingpong balletje dat zweefde boven een föhn, armbandjes veranderden zomaar van kleur. De professoren hadden twee halve bollen die niet uit elkaar getrokken konden worden. Zelfs niet door ridders of paarden. Gelukkig was onze meester Jan Mennen wel sterk genoeg: tot grote hilariteit van iedereen trok hij de twee bollen zo uit elkaar.

Daarna waren er workshops in de groepen. In groep 1-2 en 3-4 stond het thema 'energie en beweging' centraal. De kinderen gingen aan de slag met springdingen, knikkerbanen en tandwielen. Iedereen mocht een springding mee naar huis nemen.

In groep 5-6 heeft de professor de kinderen vanalles geleerd over 'chemische reacties'. Deze kinderen gingen met een zelfgemaakte kleedgum naar huis. De leerlingen van groep 7-8 kregen na afloop een reageerbuisje en pipetje mee. Hun workshop ging over de "PH-factor". Aan het einde van de morgen lanceerden de professoren nog een raket vanaf het schoolplein.

Het was een hele leuke morgen. Ik wil Iedereen graag bedanken voor de felicitaties en tekeningen.

 

Foto's van de activiteiten kunt u vinden bij 'fotoalbum'.

 

 

uITREIKING  ONDERWIJSPRIJS lIMBURG

 Publicatiedatum: 17 januari 2017
 
 

Donderdag 12 januari hebben het team en de kinderen van de Heihorst de Onderwijsprijs Limburg 2015-2017 in ontvangst genomen. Deze prijs hebben we gewonnen met het project "Ons Heibloem", dat we in het voorjaar school breed op de Heihorst hebben uitgevoerd.
 

De Gedeputeerde van de provincie Limburg, Hans Teunissen is hiervoor met de jury en een heleboel genodigden naar school gekomen. Aan het einde van de feestelijke bijeenkomst heeft hij een oorkonde uitgereikt en een beeldje dat een olifant voorstelt die door een hoepel springt. Dit beeldje staat symbool voor een activiteit die 'heel bijzonder' is. Ook ons project is door de jury bestempeld als 'heel bijzonder'. Daarnaast hebben we nog een cheque gekregen t.w.v. 1500 euro, beschikbaar gesteld door de provincie. Wat een mooie prijs en waardering voor het project!! Op woensdag 29 maart zullen wij onze school vertegenwoordigen op de landelijke finale in Rotterdam.

 

U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om op school de oorkonde en het beeldje te komen bewonderen.

 

Bij de uitreiking waren ook enkele media aanwezig. Voor de uitzendingen van de regionale omroepen, kunt u klikken op onderstaande links.

https://youtu.be/AJhttphttps://youtu.be/AJhv4nH9kRss://youtu.be/AJhv4nH9kRshv4nHhttps://youtu.be/AJhv4nH9kRs9kRs

http://www.3ml.nl/gemist.php?id=5497
 

Voor foto's verwijs ik u naar ons 'fotoalbum' op deze website.

 

 

 

 
 

De laatste dagen van het jaar..

publicatiedatum 21 december 2016

De laatste dagen van 2016 zijn aangebroken. Op school heerst een gezellige kerstsfeer, de lampjes in de kerstbomen branden, liedjes worden gezongen en er wordt druk geknutseld rond het thema 'kerst'.

Vrijdagmorgen sluiten we het jaar af met een mooie kerstviering vol kerstactiviteiten en een high tea voor alle kinderen. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen 's middags nog  naar school en daarna is het tijd voor een wel verdiende vakantie. Alle ouders die iets bakken voor vrijdag willen we bedanken voor hun hulp.

Op maandag 9 januari starten we weer op school, met meteen een drukke week:

Woensdag 11 januari viert Sandra Jacobs haar 25-jarig jubileum en zullen er de hele morgen  spannende techniekactiviteiten zijn, onder leiding van Mad Science. Zij starten de dag met een show "Vuur en ijs" voor alle kinderen. Daarna zijn er in de groepen workshops voor de kinderen. De morgen wordt afgesloten met een spetterende act op het schoolplein.

Op donderdag 12 januari ontvangen we de gedeputeerde van de provincie Limburg, de heer Hans Teunissen, die de Onderwijsprijs Limburg aan ons zal uitreiken, in het bijzijn van alle kinderen. Ook daar maken we natuurlijk een feestje van.

Vanaf vrijdag 13 januari doen alle groepen mee aan schooljudo. Tijdens de gymles op donderdag of vrijdag maken we kennnis met de 7 'Skills of life': vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en natuurlijk plezier. Al deze zaken komen tijdens 6 judolessen aan de orde. Groep 3-4 en groep 1-2 starten op donderdag 19 januari met de judolessen, groep 5-6 en groep 7-8 starten op vrijdag 13 januari. Voor het vervoer van de kinderen van groep 1-2 naar de gymzaal van de Widdonck hebben veel ouders zich aangemeld. Bedankt hiervoor!

Verder nog een mededeling van het College van Bestuur.
"De huidige voorzitter College van Bestuur, de heer Arno Gubbels, zal met ingang van 1 januari 2018 met pensioen gaan.
De Raad van Toezicht start, in samenwerking met de directeuren en de GMR, in januari 2017 een sollicitatieprocedure voor een nieuwe voorzitter College van Bestuur, welke dan met ingang van het schooljaar 2017-2018 zal worden benoemd."


Het team van de Heihorst wenst jullie een fijne vakantie toe, gezellige feestdagen en een goede start van 2017!


Bs De Heihorst wint Onderwijsprijs Limburg 2015-2017!!!!


publicatiedatum 9 december 2016
 
Hoera, hoera, hoera!!!!!!!    Feest op de Heihorst!!!!

Afgelopen maandag heeft onze school bericht gekregen van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) dat  wij de onderwijsprijs van de provincie Limburg hebben gewonnen in de categorie Basisonderwijs.
Onze directeur Tjeu Scheepers heeft het project over "Ons Heibloem" , dat wij in het voorjaar hebben uitgevoerd op school ingezonden voor deelname aan de Nationale Onderwijsprijs. Als winnaar van de provincie Limburg gaan wij  door naar de landelijke finale op 29 maart in Rotterdam. Daar zijn we natuurlijk super trots op!!!

Op donderdag 12 januari zal de heer Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs van de provincie Limburg samen met enkele juryleden en leden van het INOP een bezoek brengen aan de Heihorst en de provinciale prijzen uitreiken. Dit bezoek zal omringd worden met de nodige publiciteit. 
Wij zullen van dit bezoek een feestje maken. Verdere informatie over de prijsuitreiking volgt.

Team en leerlingen zijn heel blij met deze prijs. We willen dan ook iedereen bedanken die heeft meegeholpen om van het project over Heibloem zo'n groot succes te maken.

Wij houden u op de hoogte...

Voor meer informatie over de Nationale Onderwijsprijs zie www.onderwijsprijs.nl

 

 

 

Informatie van Centrum Jeugd en Gezin.


Publicatiedatum 1 december 2016


De groepsdruk op de basisschool is soms groot. Kinderen willen graag aardig gevonden worden en erbij horen. Soms doen kinderen mee met pesten om populair te worden. En grove of vieze woorden zijn heel spannend in deze fase. Wat kun je als ouder zoal doen?
 1. Bepaal je grenzen en geef duidelijk aan welk gedrag je thuis wenselijk vindt. Geef zelf het goede voorbeeld.
 2. Luister naar je kind als hij/zij aangeeft gepest te worden of zelf te pesten. Neem het serieus en maak het bespreekbaar op school en met andere ouders;
 3. Past je kind zich te veel aan vriendjes of vriendinnetjes aan? Stimuleer je kind om zelf oplossingen te bedenken en oefen deze thuis met je kind. Dit voelt misschien raar, maar het helpt je kind om standvastiger bij zichzelf te blijven.
Geef complimenten bij alles wat goed gaat!
 

Kandidaatstelling oudergeleding MR

publicatiedatum 22 november 2016

Op onze oproep voor kandidaatstelling voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, hebben twee ouders gereageerd.
Na overleg met de andere MR-leden, team en directie is besloten om beide kandidaten, Josien Leenders en Hans Rikken, te benoemen tot lid van de MR, dit gezien de onzekere privéomstandigheden van één van de huidige MR-leden.
 
Dit betekent dus dat we dit schooljaar gaan werken met een tijdelijke uitbreiding van de MR van 4 naar 5 leden.
Vanaf november 2016 bestaat de MR  uit de volgende leden:
Astrid Rietjens (voorzitter)
Philomène de Jong
Angelique Boerjan
Josien Leenders
Hans Rikken


Josien, Hans en Philomène heel veel succes met jullie nieuwe taak!
Informatie van Centrum Jeugd en Gezin

publicatiedatum 1 november 2016
 
Kleding kiezen
Basisschoolkinderen willen vaak zelf hun kleren uitzoeken en klaarleggen. Op deze leeftijd beginnen ze soms zelf al een eigen stijl te ontwikkelen. Hoe kun je hier als ouder mee omgaan ?
 1. Bekijk samen de avond ervoor wat je kind aantrekt. Maak je kind stap voor stap verantwoordelijk voor zelf kleding kiezen en aantrekken. Breid dit uit door in de ochtend zelf te leren opstaan, wassen en aankleden enz. Spreek af hoe laat je kind klaar moet zijn.
 2. Het geeft je kind zelfvertrouwen door zelf setjes te laten kiezen.  Het kan zijn dat je zelf iets anders zou kiezen, maar laat je kind zijn gang gaan. Het stimuleert hun creativiteit en zelfstandigheid. Bespreek wel of het bv verstandig is open schoenen aan te doen wanneer het regent. Op deze manier leren ze nadenken én zelf beslissen.
 3. Wanneer je samen gaat winkelen kun je van tevoren afspraken maken; bv dat je alleen iets koopt wat jullie allebei leuk vinden. Kinderen weten vaak goed wat ze willen, laat ze maar lekker rondkijken in de winkel.

Gezocht: kandidaat oudergeleding MR De Heihorst

Publicatiedatum 19 oktober 2016

 

Vraagt u zich ook wel eens af wat er gebeurt met De Heihorst als het aantal leerlingen daalt? Of waarom uw zoon of dochter op die ene speciale manier leert lezen en rekenen en niet op een andere? Misschien heeft u wel goede ideeën over het "eigen gezicht" van De Heihorst binnen het grotere geheel van SPOLT.  Dan is een functie als lid van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad misschien wel iets voor u!
 
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Heihorst heeft met ingang van nu (oktober 2016) één zetel vacant. Jos van Lier heeft aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar wil stellen voor een nieuwe zittingstermijn van drie jaar. In de personeelsgeleding is Sandra Jacobs afgetreden. Philomène de Jong zal vanaf nu haar plaats innemen namens het team.
 
De MR bestaat uit 2 leden namens het personeel en 2 leden namens de ouders, die ook de leerlingen vertegenwoordigen. De MR zet zich in voor de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden van De Heihorst. De MR vergadert 5 à 6 maal per jaar (een avond) en stemt daarbij relevante ontwikkelingen af met de directeur a.i. , Tjeu Scheepers.
 
Belangstellenden verzoeken wij om zich middels een e-mail kandidaat te stellen bij de voorzitter Astrid Rietjens tot en met vrijdag 4 november 2016 of mondeling de kandidaatstelling door te geven aan één van de MR-leden. Ook voor vragen of een toelichting over de MR-werkzaamheden kunt u bij hen terecht.
 
Indien zich meer dan één kandidaat meldt zullen er in november verkiezingen gehouden worden. U zult daarover tegen die tijd meer informatie ontvangen. Als er slechts één kandidaat is, zal deze automatisch benoemd worden in de MR.
 
Namens de Mr van de Heihorst,
 
Angelique Boerjan
Astrid Rietjens
Philomène de Jong

 

 
 

Inloopuurtje Centrum Jeugd en Gezin op bs. De Heihorst.

Publicatiedatum 19 oktober2016                                                                                            

 
Mijn naam is  Annelies Kivits . Ik ben als jeugd- en gezinswerker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin werkzaam in de gemeente Leudal. Ik ben gekoppeld aan basisschool De Heihorst als contactpersoon. Bij mij kunnen jullie terecht voor vragen en adviezen over opvoeden en opgroeien.
 
Ondersteuning
Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van ouders. Vaak gaat het met vallen en opstaan best goed, maar soms wordt het lastig en kun je ondersteuning gebruiken.
Bij kleine en complexe opvoed- of opgroeivragen onderzoeken ouder(s) samen met de jeugd- en gezinswerker wat er nodig is. Samen ga je aan de slag. Ondersteuning kan heel kortdurend zijn, maar als het nodig is ook voor een langere periode. 
De ondersteuning van de jeugd- en gezinswerker is voor de school, de ouders en de kinderen zelf. Thema's kunnen onder andere zijn: ongehoorzaamheid, pesten, echtscheiding, grenzen stellen, slaapproblemen, middelengebruik en rouwverwerking.
Je bent zonder verwijsbrief welkom en de ondersteuning is kosteloos.
 
Verbinding met de school
De school zal mij actief betrekken in situaties waarbij opvoedvraagstukken een rol spelen. Er wordt dan een gezamenlijk gesprek gepland.
 
Bereikbaarheid
U kunt mij bereiken tijdens het inloopuurtje op school. Dit vindt plaats op de eerste woensdag van de maand van 11.30 -12.30 uur. Op woensdag 2 november zal ik voor de eerste keer aanwezig zijn. Loop gerust binnen met uw vragen.
Ook kunt u mij rechtstreeks mailen via annelies.kivits@cjgml.nl  of telefoon: 088-0105940
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Zo geven we informatie en advies, verzorgen we themabijeenkomsten en workshops, hebben we een uitgebreide website (www.cjgml.nl)  en bieden we persoonlijke ondersteuning.
Meer weten? Vraag het…………..

Geef je nu nog op!!

 
publicatiedatum 13 oktober 2016

Beste ouders en kinderen,

We zijn volop bezig met het project van de Kinderboekenweek "Voor altijd jong".

Volgende week woensdag 19 oktober sluiten we dit project feestelijk af vanaf 10.30 uur met gezellige activiteiten uit lang vervlogen tijden voor jong en oud. Daarmee bedoelen we: alle kinderen en hun opa's en oma's!!
We hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen. Maar.........hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Opgeven bij de leerkracht  t/m vrijdag 14 oktober schriftelijk via mail of een briefje.

Informatie van Centrum Jeugd en Gezin
 

publicatiedatum 28 september 2016
 
Stress de baas
Het ouderschap en de dagelijkse omgang met kinderen is een veeleisende en uitdagende baan. Er is zo veel te doen en bovendien is de opvoeding van kinderen niet de enige taak die ouders hebben te vervullen. Hoe houd je evenwicht tussen de zorg voor je kinderen, je partner, het huishouden, je werk, familie, vrienden en hobby's? Stress ligt op de loer. Het is dan extra moeilijk om rustig op het gedrag van je kind(eren) te reageren. Hoe voorkom je te veel stress?
 1. Pas je manier van leven aan. Probeer de lat wat lager te leggen, zeg eens 'nee' als mensen te vaak een beroep op je doen , verdeel huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen goed en zoek steun bij vrienden of familie.
 2. Heb je ergens zorgen over (bv over  geld, je kind, een ruzie), blijf er niet mee lopen, maar praat erover/zoek hulp. Zorgen vreten energie en geven veel spanning.
 3. Leer jezelf te ontspannen. Spanning in je spieren is een signaal van stress. Ontspanningsoefeningen helpen de spanning in je lichaam te verminderen, waardoor de stress minder oploopt.

Kinderboekenweek

Op woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek met als thema: "Voor altijd jong; opa's en oma's". In de groepen gaan de kinderen een aantal weken aan de slag met activiteiten rond dit thema.

Op woensdag 19 oktober sluiten we tussen 10.30 uur en 12.15 uur de boekenweek af met allerlei activiteiten, waaraan ook oma's en opa's mogen deelnemen. Activiteiten voor jong en oud! Kent u ze nog: de oude spellletjes en liedjes??

De kinderen mogen aan de opa's en oma's vragen of zij hieraan willen meedoen. Ze zijn van harte welkom!!

Bij de groepsleerkracht kunnen de kinderen t/m vrijdag 14 oktober doorgeven hoeveel opa's en oma's op 19 oktober aanwezig zijn. We hopen dat er veel aanmeldingen zijn, dus nodig opa en oma uit voor deze leuke activiteit!
 
 Gezinsvieringen


Net als vorig jaar worden er ook dit jaar weer een aantal gezinsvieringen gehouden in de kerk.

 

De eerste gezinsmis vindt plaats op 9 oktober om 11.00 uur. Het thema is: "Daar zit muziek in". Het gaat over een orkest dat moet leren samenwerken. Ieder heeft zijn unieke talent, maar samen klinkt het nog mooier. De werkgroep gezinsviering zoekt  hiervoor een aantal lezers en het zou leuk zijn als er ook kinderen mee willen doen die een instrument bespelen.

 

Ons Heibloems kinderkoortje zal zingen tijdens deze mis. Het koortje bestaat helaas nog maar uit 4 dames. Dus mochten andere kinderen (vanaf leesleeftijd) mee willen zingen, dan zijn ze van harte uitgenodigd om eens te komen proberen. De repetitie is op maandag om 15.30 uur in de sacristie. 

 

Wil je meedoen aan deze gezinsviering, meld je dan aan bij Selma Theeuwen (moeder van Fer en Jans).

 

 

 


Juffrouw Philomene stelt zich voor...

 

Mijn naam is Philomène de Jong en ik ben leerkracht van groep 1 en 2 samen met Juffrouw Monique.

Ik heb voorheen op verschillende scholen gewerkt in Zuid en Midden-Limburg en vooral veel ervaring opgedaan in groep 1 en 2.

Ik woon in Horn samen met mijn man Hans en heb 3 volwassen kinderen die reeds uitgevlogen zijn.

Met veel enthousiame en veel zin ben ik het schooljaar gestart en hoop er samen een mooi en leerzaam jaar van te maken.


 

Meester Emile Mintjens stelt zich voor...

 

Graag wil ik me even aan u voorstellen.

Ik ben Emile Mintjens en vanaf dit schooljaar werkzaam op basisschool de Heihorst. Ik ben 37 jaar oud en woon in Beegden.

In 2002 ben ik afgestudeerd op de PABO te Roermond. Daarna volgde al meteen een gedeelde baan in het onderwijs op basisschool Antonius te Buggenum en de pas gebouwde basisschool de Leerlingst in Haelen. Na een jaar kon ik volledig terecht op basisschool Antonius. Verder heb ik gewerkt op basisschool de Mussenberg in Horn. Naast vele cursussen zijn ICT en Techniek vakken waarin ik me vooral verdiept heb gedurende de jaren.

Op maandag en vrijdag werk ik in groep 5/6 en op dinsdag en woensdag voor de vervangerspool van SPOLT. Mochten er geen vervangingen zijn dan ben ik op de Heihorst aanwezig en ga aan de slag met leesgroepjes, klassen opsplitsen etc.

Een bewuste keuze omdat ik gestart ben met de opleiding tot leraar Nederlands voor het voortgezet onderwijs.

Werken op een kleine school is mij bekend (de basisschool in Buggenum is van soortgelijke grootte). De knusse sfeer en betrokkenheid zijn grote voordelen.

Ik ga dan ook met plezier aan de slag hier in Heibloem!

Graag tot ziens!

 

Emile Mintjens

e.mintjens@deheihorst.nl
 

 

Afscheid juffrouw MarietDat was het dan…………..

Alle kinderen van groep 5 en 6 gaan over naar groep 6 en 7. Daar mogen zij heel trots op zijn; zij hebben er een schooljaar lang hard voor gewerkt. Sommigen zelfs met extra huiswerk, extra lezen enz.. Knap, hoor!  Ook veel ouders hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Zij steunen hun kinderen door samen met ze te oefenen, ze aan te moedigen. Zo houden ze het een heel jaar vol! Het is dan bijzonder fijn om te zien dat kinderen zich goed ontwikkelen. Het is dus verdiend afscheid nemen van en overgaan naar een nieuwe groep. Heel veel succes allemaal!
Voor Vaya is het ook nog de overgang naar de nieuwe school. Zij verhuist naar Beringe en gaat daar naar groep 6. Haar vriendjes en vriendinnetjes zullen haar missen, maar ze hebben afgesproken dat ze regelmatig met elkaar contact zullen hebben. Op studiedagen in Beringe wil zij graag weer naar naar de school in Heibloem komen. Ook voor Vaya hopen we dat ze weer snel nieuwe vrienden maakt in Beringe, dat ze vaak met haar vrienden en vriendinnen in Heibloem afspreekt en dat zij en haar familie het straks fijn hebben in hun nieuwe huis.
 
Voor mij was afgelopen vrijdag mijn laatste schooldag.
Ik heb de school in Heibloem als heel warm ervaren, er met plezier gewerkt, omdat er fijne collega's zijn met een goed luisterend oor. Ook zijn de ouders altijd heel betrokken bij hun kinderen en de school. Altijd lukt het om vervoer of begeleiding te regelen voor de verschillende activiteiten. Jullie krijgen het voor elkaar om de bieb in Heibloem open te houden, jullie regelen brigadierdiensten enz..
Als je ouders hierover aanspreekt zeggen zij: "Dat is toch heel normaal! Dat zit in ons systeem!" Geweldig om te horen!
De laatste schooldag was helemaal een verwendag met mooie tekeningen, hartelijke kaarten, een prachtig schilderij, heerlijke gezonde hapjes, een  "aju paraplu" van alle schoolkinderen, lieve woorden,live gespeelde muziek, een moppentapper, hartelijke knuffels. ………………………… . Ik zal er nog lang van na blijven genieten!
Dit maakt het afscheid nemen niet makkelijk, maar ook ik heb beloofd om de kinderen na de vakantie met Linde, ons kleinkind, te bezoeken.
Hartelijk dank  voor de vele inspirerende jaren samen.
Ik wens jullie allen een prettige vakantie en een goede toekomst.

Mariet 

Schoolfeest

publicatiedatum 14 juli

Ook in het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we weer een gezellig schoolfeest.
Noteer woensdagavond 14 september alvast in uw agenda.
Verdere informatie volgt.
 

Noodoproep!!

publicatiedatum 14 juli 2016

Dinsdag 19 juli worden alle hulpouders van het afgelopen schooljaar in het zonnetje gezet voor alle hulp die zij in het afgelopen jaar bij verschillende activiteiten hebben geboden. Zonder de hulp van ouders lukt het ons niet om op de Heihorst voor de kinderen dingen te organiseren. Daarom onze dank voor alle hulp in het afgelopen jaar!

Ook in het volgende schooljaar hebben we de hulp van ouders weer hard nodig. Voor het luizenteam hebben zich inmiddels 2 nieuwe ouders aangemeld, waar we heel blij mee zijn.

Wij maken ons wel zorgen over de hulp bij het overblijven tussen de middag. Voor het komende jaar heeft het overblijfteam veel te weinig mensen om alle dagen het overblijven georganiseerd te krijgen. Vooral op maandag en dinsdag is er een tekort. Daarom nogmaals een dringende oproep: vindt u het leuk om samen met de kinderen tussen de middag over te blijven (tegen vergoeding), meldt u dan alsjeblieft zo spoeding mogelijk aan. Kent u iemand van 16 jaar of ouder die dit leuk zou vinden, opa, oma, tante, kennis, buurman, buurvrouw.......iedereen is welkom!!!  Aanmelden kan bij Lisette Coolen. Uw hulp is dringend nodig.

Bij de verkeersbrigadiers is het schema bijna rond. Zij zoeken nog mensen die op maandag om 12.00 uur en vrijdag om 12.00 de kinderen willen helpen om de weg veilig over te steken. Komt u toch naar school op één van die momenten en bent u bereid om een kwartiertje te helpen, meldt u dan aan bij Angelique Boerjan. De veiligheid van de kinderen staat immers voorop.

De laatste dagen van het schooljaar.

publicatiedatum 14 juli 2016

De laatste dagen van het schooljaar zijn begonnen. De laatste toetsen zijn gemaakt en er is hard gewerkt in de afgelopen periode. Nog een paar dagen en dan start de zomervakantie.

Voordat het zover is staan er nog een paar dingen op de planning:

Vanmorgen zijn de leerlingen van groep 8 samen met meester Jan vertrokken naar het kamp. Ze waren enthousiast en gaan er samen een paar leuke en gezellige dagen van maken.

Maandagmiddag 18 juli  vindt het 'doorschuifuurtje' plaats. Alle kinderen schuiven door naar hun nieuwe groep en gaan daar al een keer aan de slag met hun nieuwe juf en/of meester. Ook meester Emile zal dan in groep 5/6 aanwezig zijn.

Op dinsdag 19 juli is er na school het bedankmoment voor alle hulpouders die ons in het afgelopen schooljaar weer goed hebben geholpen. Zij worden met lekkere vlaai, koffie en thee in het zonnetje gezet.

Op woensdag 20 juli krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun laatste rapport mee.

Op donderdag 21 juli begint om 19.30 uur de afscheidsavond van groep 8. Met optredens, zang en dans nemen zij afscheid van de school. De ouders van leerlingen van groep 8 zijn hiervoor uitgenodigd.

Vrijdag 22 juli nemen Juffrouw Mariet en Juffrouw Susanne afscheid van de Heihorst. Zij vieren dit afscheid in hun eigen groep. Om 12.00 uur is het dan zover: de start van de zomervakantie!

Het team van de Heihorst wenst iedereen een mooie zonnige vakantie toe en tot ziens op maandag 5 september!! 

Landbouwverkeersdag maandag 20 juni

Publicatiedatum 2 juni 2016
 

Op maandag 20 juni zal op school een landbouwverkeersdag worden georganiseerd. Landbouwvoertuigen vormen een speciale groep verkeersdeelnemers. In bepaalde periodes van het jaar komen we er veel tegen op de wegen van Leudal.

Het belangrijkste doel van de activiteit op 20 juni is om kinderen te voet en op de fiets kennis te laten maken met de omvang van deze landbouwvoertuigen. En om ze gevoel te laten krijgen voor de gevaren van die grote voertuigen. Op het terrein van de school komt voor dit doel een aantal landbouwvoertuigen te staan. De leerlingen krijgen ook instructie over de blinde hoek van zo'n grote machine. Op het schoolplein zelf word een verkeersplein opgezet met echt werkende verkeerslichten.

Aan het einde van de dag wordt de verkeersdag samen met  ouders afgesloten.

 

Op die dag mogen alle kinderen van groep 1 t-m 4 een voertuig meenemen om te gebruiken op het verkeersplein. Dit kan een fiets zijn, step, tractor, loopfiets enz.

 

Voor het uitzetten van een parcours bij het verkeersplein zijn we op zoek naar strobalen, grote appelkisten of andere bruikbare landbouwmaterialen. Kent u iemand die hierover beschikt, laat het ons dan a.u.b. weten.

 

Verder zouden we ook graag  techniek koppelen aan de landbouwvoertuigen. Weet u hoe bepaalde machines werken en waarvoor ze bedoeld zijn? Kunt u het verwerkingsproces uitleggen? Meld u dan

a.u.b. aan. Het zou voor de kinderen geweldig zijn als een ouder, grootouder  of andere bekende deze uitleg zou kunnen geven. (Op dit moment is nog niet duidelijk welke machines er zullen zijn).
  

Afsluiting project "Os Heibloem"

Publicatiedatum 2 juni 2016
 

Op vrijdagavond 20 mei hebben we genoten van een hele mooie afsluiting van het project over ons eigen dorp. Zelfs het zonnetje liet zich zien op het moment dat burgemeester Verhoeven het kunstwerk "Heihorst, onze wereld" onthulde. Een prachtig kunstwerk, gemaakt door de kinderen van de school met meester Jan en kunstenaar Ton Piepers uit Weert. Daarna werd door directeur a.i. Tjeu Scheepers het boekje "Heibloem, onze wereld" uitgereikt aan enkele leden van de gemeenschapsraad, Arno Gubbels en Marjo Schroen. Heel veel leerlingen, ouders, oud-collega's en inwoners van Heibloem waren aanwezig. In de school hadden kinderen werkjes tentoongesteld en er was een fototentoonstelling ingericht. Buiten op het schoolplein kon iedereen genieten van een hapje en een drankje.
Het was een geslaagde avond met vele mooie reacties van de aanwezigen. Hierbij willen we ook iedereen bedanken die heeft meegeholpen om dit project te doen slagen.
Ook dank aan kwekerij Boonen- van der Heijden BV voor het sponsoren van de plantjes in het tuintje.


 


Uitnodiging afsluiting project "Os Heibloem".

Publicatiedatum 12 mei 2016Op vrijdag 20 mei 2016 sluiten wij het kunst en cultuurproject "Os Heibloem " af.
De leerlingen en leerkrachten zijn  hier een 8-tal weken  volop mee bezig geweest.
Wij nodigen u  van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!
Meester Jan Mennen heeft samen met collega kunstenaar Ton Piepers en met alle  kinderen van de school  een kunstwerk  gemaakt dat aan de voorkant van de school tegen de muur een mooie plaats zal krijgen. Burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal onthult op 20 mei om 18.15 uur dit kunstwerk. De leerkrachten en leerlingen hebben ook een mooi boekje gemaakt over Heibloem.
Een 1e exemplaar van dit boekje wordt op 20 mei aangeboden aan de gemeenschapsraad van de Heibloem. Dit om aan te tonen dat de school een centrale plaats in de gemeenschap Heibloem inneemt!
Verder kunt u op deze avond van 18.00-20.00 uur een kijkje in de school nemen waar naast de werkstukken van kinderen ook een fototentoonstelling is ingericht.
Bij mooi weer kunt u op het terras genieten van een drankje.
 
Namens het team, Tjeu Scheepers, directeur a.i.

 

 

Informatie van Centrum Jeugd en Gezin

Publicatiedatum 10 mei 2016

Angst

Iedereen is wel eens bang. Maar sommige kinderen zijn eerder bang dan andere kinderen, En angst hangt met leeftijd samen. Een kleuter weet bijvoorbeeld nog niet heel goed het verschil tussen iets wat echt is en wat fantasie is.
Veel voorkomende angsten bij basisschoolkinderen zijn: angst voor alleen zijn, het donker, onweer, honden (of andere dieren), voor een ongeluk of brand of een inbreker die het huis binnensluipt. Hoe ga je als ouder om met dit soort angsten?
Hier 3 tips:
1. Neem de angsten van je kind serieus en benoem ze;
2. Ga er niet in mee als je kind de situatie wil ontlopen, maar moedig het juist aan nieuwe dingen te proberen. Iets forceren heeft trouwens geen zin;
3. Bedenk samen dingen die kunnen helpen in enge situaties, zoals je ontspannen en aan iets leuks denken.

 

Koningsspelen

Vrijdag 22 april doen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 van onze school weer mee met de Koningsspelen, die in het hele land plaatsvinden.

We starten vrijdag met het Koningsontbijt en de nationale dans en gaan vervolgens op het schoolplein aan de slag met allerlei verschillende activiteiten. Hierbij zullen ook de Drumband en de Voetbalvereniging van Heibloem enkele activiteiten verzorgen. We maken er samen een sportieve en gezellige morgen van!

Om 12.00 zijn de Koningsspelen afgelopen voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4.
De kinderen van groep 5-6 komen 's middags nog gewoon naar school.

Groep 7-8 doet vrijdag mee aan de SPOLT-sportdag en is niet aanwezig op de Heihorst. Ook voor hen veel succes en plezier!INLOOPAVOND


Op donderdag 21 april vindt de inloopavond op de Heihorst plaats tussen 18.00 uur en 19.00 uur. We nodigen iedereen uit om in de klassen te komen kijken naar de werkjes die de kinderen in de afgelopen periode hebben gemaakt. Alle kinderen zijn trots om te vertellen en te laten zien wat ze gemaakt hebben. Ze hebben er immers heel hard aan gewerkt!

Op deze avond zal niet de afsluiting van het project "Ons Heibloem" plaatsvinden. We zijn nog druk bezig met de voorbereidingen van het boekje over Heibloem en het kunstwerk en we kunnen al verklappen dat het iets heel moois gaat worden....

Ik houd u op de hoogte.....
 

SCHOOLFOTOGRAAF         

 
Maandag 11 april worden onze kinderen op school gefotografeerd.
 
Dit jaar hebben we gekozen voor een vernieuwde stijl van schoolfoto's,
en gaan onze kinderen met blote voetjes op de portretfoto.
Wellicht wilt u, uw kind van te voren vertellen hoe en wat er gaat gebeuren als hij/zij op de foto gaat.
De achtergrond zal helemaal wit zijn.

Ouders die graag een familiefoto willen waarop ook de jongere broertjes en zusjes staan die nog niet op de Heihorst zitten, kunnen om 8.30 uur naar school komen. Deze foto's worden dan als eerste gemaakt.
 
Voorbeeldfoto's zijn te zien op:  www.degalerie-schoolfotografie.nl
 
Hartelijke groeten,
 
 
Jurgen Mols
De Galerie schoolfotografie Sittard

 


Bezoek aan Spark Tech Lab in Weert.

In alle groepen zijn de leerlingen enthousiast aan de slag met het project over Heibloem. Hieraan worden ook techniekopdrachten gekoppeld.

Groep 7-8 krijgt binnenkort een gastles van de directeur van Aldor BV in Weert. Zij zullen vervolgens ook een kijkje gaan nemen in dit bedrijf.
Groep 3-4 en 5-6 brengen een bezoek aan het Spark Tech Lab in Weert om daar een techniekopdracht uit te voeren.
Doelstelling van het Spark Tech Lab is om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek door ze zelf aan de slag te laten gaan. Verder willen ze de kinderen bewust maken van de rol die techniek in hun dagelijkse leven speelt (zie ook de website www.sparktechlab.nl)

Groep 3-4 gaat op maandagmorgen 4 april. Zij gaan een timmerworkshop volgen.

Groep 5-6 gaat op dinsdagmorgen 22 maart. Zij gaan aan de slag met stroomkringen en schakelaars en maken een beveiligingsgadget.

Voor de begeleiding en het vervoer van de leerlingen wordt u benaderd door de leerkrachten.


 


Wijziging datum inloopavond

Publicatiedatum 9 maart 2016

De datum van de inloopavond wordt gewijzigd van woensdag 13 april naar donderdag 21 april. Tijdens deze inloopavond (van 18.00 uur tot 20.00 uur)  zal de afsluiting plaatsvinden van het project over Heibloem. Iedereen is hiervoor uitgenodigd.Pannenkoekdag voor opa's en oma's!

Publicatiedatum 9 maart 2016

Op vrijdag 18 maart is het weer Nationale Pannenkoekdag. En ook onze school doet hieraan mee! Dit betekent dat we op die dag de opa's en oma's van de kinderen van Heibloem in het zonnetje gaan zetten en gaan verwennen met een lekkere zelfgebakken pannenkoek. Deze activtiteit, waarbij we de verbinding maken tussen jong en oud, past prima in ons project over Heibloem.

Vinden opa en oma het leuk om een keertje een bezoek te brengen aan school en daar samen met de kinderen spelletjes te spelen en van een lekkere pannenkoek te genieten, geef de opa's en oma's dan op bij de groepsleerkracht. Dit kan tot en met maandag 14 maart.

Het lukt ons niet om voor alle opa's en oma's gelijk pannenkoeken te bakken. Als maandag het aantal aanmeldingen bekend is, maken we een tijdsindeling voor de dag. U hoort dan nog hoe laat opa en oma verwacht worden.

 

 


Vakantierooster 2016-2017

Publicatiedatum 9 maart 2016

Beste ouders,

Hierbij het definitieve vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017. Het is vastgesteld door de GMR.
Let op: de vrije Kermismaandag komt te vervallen! (Er is gekozen voor twee weken meivakantie. Om dit te kunnen realiseren is o.a. de kermismaandag komen te vervallen.)

Eerste schooldag 05-09-2016

Herfstvakantie:       24-10-2016 t/m 28-10-2016                (1 week)

Sinterklaas:            06-12-2016

Kerstvakantie:        26-12-2016 t/m 06-01-2017                (2 weken)

Carnaval:                27-02-2017 t/m 03-03-2017                 ( 1 week)

Pasen (maandag)   17-04-2017

Meivakantie:           22-04-2017 t/m 05-05-2017                ( 2 weken)

Hemelvaart:            25-05-2017 t/m 26-05-2017                ( 2 dagen)

Tweede
Pinksterdag:             05-06-2017

Zomervakantie:        17-07-2017 t/m 25-08-2017                ( 6 weken)

 

Nieuw project over Heibloem


Deze week zijn de leerlingen in alle groepen begonnen met ons nieuwe project over het eigen dorp: Heibloem wordt letterlijk door de kinderen op de kaart en op de foto gezet.
Afgelopen maandag zijn we gestart met een fotospeurtocht door de school. Op de foto's stonden stukjes van bekende gebouwen, winkels en voorwerpen uit Heibloem. Dat was heel lastig!!! Toch waren er enkele kinderen die alles goed hadden. Super knap!  Bij 'fotoalbum' vindt u foto's van deze activiteit.

Op dit moment zijn de kinderen enthousiast aan de slag met de plattegrond van Heibloem, straatnamen en in de kleutergroepen worden de straten en huizen van Heibloem zelfs nagebouwd. Verder komen nog veel dingen uit ons eigen dorp aan de orde, zoals verenigingen, bedrijven, sportclubs en winkels. In de bovenbouw wordt ook de  geschiedenis van Heibloem besproken. We hebben zelfs nog een paar oude liedjes gevonden over Heibloem die juf Ank de kinderen gaat leren. Misschien kent u ze wel!!
Aan het eind van dit project vindt een afsluiting plaats waarbij alle ouders worden uitgenodigd.
We houden u op de hoogte.
 

Informatie van Centrum Jeugd en Gezin

Publicatiedatum 25 februari 2016

Geld
Maart is de maand van het geld. Hoe kun je kinderen al op jonge leeftijd leren sparen en omgaan met geld?
Enkele tips zijn:

1. Zakgeld leert kinderen omgaan met geld en sparen. Spreek samen af waar je kind z'n geld aan uitgeeft.
2. Wanneer je kind geld gespaard heeft en iets wil kopen, ga dan samen naar de winkel en laat je kind zelf zijn eigen geld uitgeven; dit kan bijvoorbeeld al wanneer je kind een lekker ijsje wil kopen.
3. Leer je kinderen dat wanneer ze niet voldoende geld hebben, ze nog even moeten door sparen. Wil je het proces versnellen, kun je ze ook iets laten verdienen door klusjes in huis te doen.


Saskia Triepels stelt zich voor.

Publicatiedatum 16-2-2016
 
Hoi hoi,

Mijn naam is Saskia Triepels.
Ik ben 24 jaar en woon in Ell.
In 2009 ben ik begonnen aan de PABO in Sittard. In 2013 heb ik mijn diploma behaald. Daarnaast heb ik de gymopleiding gevolgd.
De afgelopen jaren heb ik veel vervangen op veel verschillende scholen binnen SPOLT, maar ook binnen andere stichtingen.
Mijn hobby's zijn puzzelen, lezen, winkelen en uitslapen. Daarnaast ga ik graag naar de film, musicals en op vakantie.

Ik heb er heel veel zin in!
groetjes
juf Saskia.    

 
Informatie van Centrum Jeugd en

Gezin
 


Naar bed gaan
 

Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen, te groeien en overdag voldoende energie te hebben. Hier 3 tips:
 1. Gebruik zoveel mogelijk een vast dagritme voor het opstaan, eten en naar bed gaan. Wanneer dit voorspelbaar is dan weet je kind ook waar het aan toe is en geeft dat minder strijd.
 2. Ga een halfuur voor bedtijd over op rustige spelletjes of activiteiten. Het is beter als je kind dan geen druk (computer)spelletje meer doet of een spannend programma op tv kijkt.
 3. Als je kind wat ouder is, wil het misschien alleen naar boven. Wil je kind op de eigen kamer nog wat lezen of muziek luisteren? Dat is prima, maar spreek een duidelijke slaaptijd af en zie er consequent op toe dat je kind dan ook echt gaat slapen.


 

Enquête overblijven (publicatiedatum 6 januari 2016)

Voor de kerstvakantie is er op initiatief van het team overblijfkrachten een enquête gehouden in alle klassen over het overblijven. De groepen 1-2 en 3-4 hebben de vragen samen beantwoord, in groep 5 t/m 8 hebben alle kinderen individueel het formulier ingevuld.

De leerlingen hebben antwoord gegeven op vragen als: voel je je prettig bij het overblijven, wat kan er verbeterd worden, wat vind je van de begeleiding tijdens het overblijven, wat vind je van de overblijfruimte, wat mis je tijdens het overblijven, heb je voldoende tijd om je boterhammen op te eten en ken je de overblijfregels.

In groep 1-2 blijven 15 kinderen wel eens over, in groep 3-4 11 kinderen en in groep 5 t/m 8 blijven 29 wel eens over. Een aantal kinderen geeft aan moeite mee te hebben met de nieuwe regel om vóór het eten eerst buiten te spelen. Het overblijfteam gaat hier wel mee door, omdat het zorgt voor meer rust tijdens het eten. We denken ook dat het een kwestie van even wennen is. De meeste kinderen zijn tevreden over de begeleiding. De overblijfruimte vinden ze prima. Er zijn nog wensen t.a.v. speelgoed en materialen. Sommige kinderen geven aan dat ze niet genoeg tijd hebben om hun boterhammen op te eten. Ook het bespreken van de overblijfregels is nodig; niet iedereen is hiervan op de hoogte.

Het overblijfteam heeft de afgelopen periode begeleiding gehad van José vd Elshout. Er is een informatiebijeenkomst geweest met andere scholen en José heeft een keer in Heibloem geobserveerd en aan de hand hiervan tips en informatie gegeven.

Verder wordt er door het overblijfteam regelmatig geëvalueerd en indien nodig begeleiding/ ondersteuning gevraagd.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust!
 

Verder zoeken we nog een persoon die op de dinsdagmiddag mee kan helpen met overblijven

.


 

Meer informatie? Lisette Coolen 06-15338431 of fam.coolen@ziggo.nl

 


Informatie van Centrum Jeugd en Gezin (publicatiedatum 6 januari 2016)

Knuffelen.

Op 20 januari is het wereldknuffeldag. Knuffelen is van levensbelang.
Waarom is knuffelen/lichamelijk contact zo belangrijk voor kinderen?
 1. Neem de tijd om te knuffelen. Knuffelen of even rollebollen doet iedereen goed. Neem daarom regelmatig even de tijd om je kind te knuffelen.
 2. Het is ook belangrijk dat kinderen leren dat ze alleen hoeven te knuffelen wanneer ze dat zelf willen. Leer ze om hun grenzen aan te geven en respecteer dat.
 3. Kinderen die veel worden aangeraakt groeien beter, zijn minder vaak ziek, leren makkelijker, hebben meer lichaamsbesef, zijn socialer en communiceren beter.Uitslag peiling onderwijstijden  (publicatiedatum 6 januari 2016)

Beste ouders,
In november 2015 heeft de peiling onderwijstijden plaatsgevonden.
Via 't Kroekestöpke zijn 4 uitnodigingen verstuurd, via de basisschool zijn 40 uitnodigingen verstuurd.
De sluitingsdatum was 15 november.
In totaal hebben wij 32 formulieren retour gekregen. Hiervoor onze hartelijke dank!!
Het deelname percentage is dus 72,7%.

Op de belangrijkste vraag "Heeft u behoefte aan andere onderwijstijden" was uw antwoord:
Ja 8        = 25%
Nee 24   = 75%

Omdat de overgrote meerderheid (75%) geen verandering in de schooltijden wenst, blijven de schooltijden de komende jaren ongewijzigd.
De resultaten van deze peiling zijn reeds besproken met de medezeggenschapsraad.


Kerstactiviteit vrijdagmorgen 18 december (publicatiedatum 16 december 2016)

Vrijdagmorgen vindt er op school een kerstactiviteit plaats. In alle klassen worden workshops verzorgd. De kinderen gaan in gemengde groepjes langs al deze kerstaciviteiten. Het wordt een gezellige morgen vol kerstsfeer. Natuurlijk is er ook ruimte voor een lekkere wafel en iets te drinken.

Om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de Kerstvakantie. Op maandag 4 januari 2016 zien we iedereen dan graag weer terug.


Het team van de Heihorst wenst iedereen hele fijne Kerstdagen, een fijne vakantie en een goede start van het nieuwe jaar!


Bibliotheek in Heibloem blijft tot en met 2016 open! (publicatiedatum 16 december 2015)


Gisteravond zijn een aantal ouders, leerlingen en leerkrachten van de Heihorst naar de raadsvergadering geweest in het gemeentehuis in Heythuysen. Hier werd een motie besproken over de sluiting van de bibliotheek in ons dorp. Met borden en zelfgemaakte boekenleggers maakten de kinderen duidelijk aan de raadsleden en de burgemeester waarom ze naar het gemeentehuis gekomen waren: de bibliotheek in Heibloem moet open blijven!!!!
Na een stevige discussie werd de motie aangepast en stemde ieder raadslid voor het plan om de bieb in 2016  open te houden.
Ouders, kinderen en leerkrachten van de Heihorst bedankt!! Jullie laten zien waar een klein dorp sterk in is.


Voor een verslag van de bespreking in de raadsvergadering: klik op onderstaande link

http://leudal.nieuws.nl/2015/12/15/bibliotheekpunt-in-heibloem-blijft-minstens-tot-en-met-2016-open/
Omgaan met schoolmaterialen (publicatiedatum 25 november 2015)

Op school willen wij kinderen leren om zorgvuldig en netjes met elkaars spullen en de schoolmaterialen om te gaan. Toch komt het regelmatig voor dat materialen kapot gaan door onzorgvuldig gebruik of kwijt zijn.
Voor deze materialen vragen wij de volgende vergoeding:
- (kleur)potlood            0,50 euro
- gum                           0,50 euro

- vulpen                       6,00 euro
- liniaal                        1,00 euro
- vingergrip                  0,80 euro
- schrift                        0,25 euro

Alle materialen die "op" zijn door gebruik of versleten, worden zoals gewoonlijk kosteloos vervangen.
Wij rekenen op uw medewerking!

 

Informatie van centrum Jeugd en Gezin (publicatiedatum 10 november 2015


Gezonde voeding


Bij een gezonde leefstijl hoort naast bewegen ook gezonde voeding. Gezonde voeding bestaat uit gevarieerd eten, 3 x per dag een hoofdmaaltijd, met daarbij ongeveer 3 tussendoortjes. Als ouder vind je het belangrijk dat je kind goed en voldoende eet, maar hoe kun je als ouder je kind daarbij helpen ?
 1. Maak gezond drinken en eten toegankelijk in huis. Neem water als eerste keuze en zet een fruitschaal neer of een bakje met snoepgroentes zoals cherrytomaatjes of komkommers.
 2. Stel grenzen aan  snoep en frisdrank door hier duidelijke afspraken over te maken. Laat je kind bv vragen om drinken of een snoepje ipv het zelf te mogen pakken, of chips alleen op zaterdag.
 3. Gebruik eten niet als troost of beloning, maar geef op een andere manier aandacht of afleiding, zoals samen wat leuks gaan doen of een knuffel.

 
 

Val op!  Druk op de lichtknop  (publicatiedatum 10 november 2015)       
 


Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Met goede fietsverlichting neemt  het risico met 20 % af om in het donker aangereden te worden. Dus ….  laat je zien!
Bij de kleutergroep hangt de nieuwe poster :  
Val op! Druk op de lichtknop.
Tijdens de verkeerslessen besteden we aandacht aan goede fietsverlichting en aan goed zichtbare kleding. In de klas is het theorie.  Het is natuurlijk van belang dat ouders, samen met hun kinderen, in de praktijk ook aandacht  besteden aan hun veiligheid. 

Opening Kinderboekenweek  publicatiedatum 7 oktober 2015

Vanmorgen is de kinderboekenweek met als thema "RAAR MAAR WAAR" geopend door de beroemde professor Wielowietsj. Met zijn trucjes heeft hij geprobeerd om een plaats te veroveren in het Guiness Book of Records. Professor Wielowietsj heeft allerlei spannende trucjes laten zien. Maar helaas ging niet alles helemaal goed........ De kinderen hebben ervan genoten!!
Na alle trucjes was het tijd voor het spel "petje op, petje af". Juffrouw Carina stelde een aantal vragen en met petje op of af moesten de kinderen laten zien of ze het eens waren met de stellingen. Het was heel erg spannend.......
Na deze opening gaan de kinderen in alle groepen de komende weken met het thema 'Raar maar waar' aan de slag. De afsluiting zal plaatsvinden op vrijdag 6 november.

Meer foto's van de opening van de kinderboekenweek kunt u vinden bij onderdeel "fotoalbum" op onze site

OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016  (publicatiedatum 1 oktober 2015)
 
Hierbij vragen wij Uw aandacht voor de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016           .
Deze bijdrage is bedoeld om diverse buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Schoolreisje, Schoolverlaterkamp e.d., te kunnen organiseren.
 
De ouderbijdrage is per jaar vastgesteld op € 5,00 per gezin en vervolgens € 9,00 per kind.
Een en ander met een maximum van € 30,00 per gezin.
 Bijdrage voor: 1 kind             € 14,00
                        2 kinderen       € 23,00
                        3 kinderen       € 30,00 ( maximum)

 Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage voor Uw kind/kinderen voor 30 november 2015 over te boeken naar;

 • Bankrekeningnummer: NL87 RABO 0144.2122.69
 • Ten name van              : O.V. de Heihorst
 • Omschrijving               : naam/namen kind/kind(eren)


Graag rekenen we op Uw medewerking,
met vriendelijke groet,
Oudervereninging "De Heihorst".


 

Informatie van centrum Jeugd en Gezin. Publicatiedatum 30 september 2015
 

Werk en gezin combineren

 
Het ouderschap en de opvoeding van kinderen kosten de nodige energie. Het is dus geen wonder dat ouders zich af en toe gestrest of vermoeid voelen. Hier eenvoudige tips die een positieve bijdrage kunnen leveren!
 
 1. Leer kinderen om zelf dingen te doen. Hoe beter je kind leert om voor zichzelf te zorgen, hoe meer tijd jij hebt om je 's ochtends voor het werk klaar te maken. Denk hierbij aan: zelf aankleden, zelf eten, schooltas inpakken.
 2. Zorg dat het thuis goed geregeld is. Als ouder ga je met een gerust hart werken als je weet dat er goed voor je kind(eren) wordt gezorgd tijdens en na schooltijd.
 3. Stel voor het thuiskomen vaste regels in. Veel conflicten in een gezin zijn te voorkomen als het eerste uur bij thuiskomst prettig verloopt. Begroet partner en kinderen, vraag hoe het ging en toon belangstelling. Bedenk dat je kind ook moe is en (juist nu je gaat koken) aandacht van je wil.Tjeu Scheepers stelt zich voor.   publicatiedatum 24 sept

Sinds november 2014 ben ik werkzaam als directeur a.i. op b.s. de Heihorst. Hieronder wil ik wat meer over mijn persoon vertellen.

Ik ben op 1 februari 1952 geboren in Heibloem. Ik ben het 9e kind uit in een gezin van 12 kinderen. Na het behalen van mijn diploma als volledig bevoegd onderwijzer mocht ik meteen de eerste dag  ( in mei 1973) na het behalen van mijn diploma aan de slag  als vervanger van een zieke leerkracht op de lagere school St. Raphaël in Heibloem (nu b.s. de Heihorst.) Daar heb ik toen een week vervangen.
Met ingang van 1 augustus 1973 werd ik aangesteld als meester van de eerste klas (nu groep 3) van de H.Hartschool in Neer. In 1978 werd ik daar benoemd als hoofd der school.  In 2001 fuseerde de H.Hartschool met b.s. 't Kwirke. Er werd een nieuwe brede school gebouwd: de Kwir waarvan ik tot directeur werd benoemd. In 2002 volgde een bestuursfusie. Alle scholen in de gemeente Leudal vallen nu onder SPOLT. In 2007 volgde ik  nog een post HBO studie  bij de Magistrum opleidingen (opleiding voor schoolleiders).
In 2011 kreeg ik ook de leiding over b.s. Antonius in Buggenum.  En vanaf november 2014 geef ik leiding aan b.s. de Heihorst.
Ik doe dit werk met veel plezier. Ik vind het heel belangrijk om een goed contact met kinderen; leerkrachten ouders te hebben. De ouders moeten gemakkelijk de school binnen kunnen lopen met hun vragen. Kinderen moeten zich veilig voelen.
Mijn motto is: zorg op school voor" fluitende leerkrachten en zingende kinderen" en dan komt de rest  wel goed.
Naast het leiding geven aan drie basisscholen  heb ik ook nog een aantal bovenschoolse taken: ik ben voorzitter van de regionale  werkgroep Meer- en hoogbegaafdheid; ik ben contactpersoon vanuit het basisonderwijs in overleg PO-VO Passend onderwijs in het nieuwe samenwerkingsverband en ik ben het aanspreekpunt met betrekking tot ICT zaken binnen het bestuur SPOLT.
In mijn vrije tijd vul ik een aantal  bestuursfuncties in:
Lid van de Raad van Toezicht Bibliocenter;  bestuurslid van het regiobestuur Limburg van de onderwijsbond CVNO en  bestuurslid van het Stichtingsbestuur  Friedesse Molen Neer.
Vanaf 1978 ben ik voorzitter van de jury optocht commissie van CV de Kwiebusse. Verder probeer ik nog tijd vrij te maken voor mijn andere hobby's: heemkunde, tennis, tuinieren en werken met de computer.
Ik hoop op een goede samenwerking met u als ouders.
Ik ben bereikbaar via tscheepers@deheihorst.nl of mobiel 06 25 12 69 61 Schoolfeest woensdag 9 september
publicatiedatum 15 september


Op woensdag 9 september is er op school een zonnig en drukbezocht schoolfeest gehouden. Veel ouders en kinderen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen na te kletsen van de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar te vieren. Voor de kinderen waren er verschillende activiteiten, zoals chipsketting rijgen, springkussens, opblaasgoal en een goochelshow. Drank en een lekkere friet met snack maakten het geheel compleet. Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid! Het was een gezellige avond!!

Foto's van dit schoolfeest zijn geplaatst in ons 'fotoalbum'. Ouders die de inlogcode kwijt zijn of nog niet ontvangen hebben, kunnen (per mail) contact met mij opnemen.

Sandra Jacobs
Informatie centrum Jeugd en Gezin
publicatiedatum 8 september 2015


Goed voor jezelf zorgen!

 
Wanneer je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor je kinderen zorgen.
Iedereen heeft af en toe tijd voor zichzelf nodig. Het geeft je energie om de dagelijkse dingen met je kinderen goed op te kunnen pakken.
Hoe kun je dat doen ?
 1. Op deze leeftijd zitten veel kinderen bij sport-of muziekclubjes. Stem met andere ouders af wie wanneer rijdt en verdeel taken. Wie rijdt, wie haalt op enz ?
 2. Durf "nee" te zeggen. Op school en bij de clubjes wordt om inbreng van ouders gevraagd. Betrokken zijn is belangrijk maar kan door meerdere ouders gedragen worden.
 3. Leer kinderen dat ze geduld mogen hebben, wees duidelijk in de afspraken die je met ze maakt. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf leren vermaken zodat jij ook wat tijd voor jezelf hebt.


PLUIM PASSEND ONDERWIJS
publicatiedatum 16 juli 2015

Bekker de "- Het team heeft van de Heihorst heeft woensdag van de ouders van Gijs den Bekker de "Pluim Passend Onderwijs
 
" ontvangen. Deze pluim wordt uitgereikt door ouders die blij zijn met hun school. "Een school die zich echt inzet voor alle kinderen. Niet omdat het moet, maar omdat er wordt gedacht in mogelijkheden van de kinderen, de leerkrachten en iedereen die zich wil inzetten voor echt Passend Onderwijs". Als team zijn wij natuurlijk supertrots op deze Pluim. Bedankt ouders van Gijs!! Fijn dat Gijs het zo naar zijn zin heeft op de Heihorst en complimenten aan iedereen die met Gijs werkt. De Pluim laat zien waar een 'kleine' school 'groot' in is.


Bijna vakantie.............................

publicatiedatum 16 juli  2015.

In deze laatste weken voorafgaand aan de zomervakantie hebben er op de Heihorst  een aantal activiteiten plaatsgevonden. Bij "nieuws uit de groepen" kunt u hierover van alles lezen. In het kort:

- Op 23 juni hebben alle kinderen genoten van een leuke en gezellige schoolreis. De kinderen waren hierover erg enthousiast. Een super leuke dag!

- op 7 juli heeft het "doorschuifuurtje" plaatsgevonden. Iedereen heeft kennis gemaakt met de nieuwe juf of meester voor het komende schooljaar.

- Op 9 en 10 juli zijn de schoolverlaters samen met meester Jan op kamp geweest. Zij hebben genoten!

- Op 14 juli was er na school het jaarlijkse bedankmoment voor onze hulpouders. Wethouder Arno Walraven heeft hen toegesproken en bedankt voor al hun inzet. Enkele jubilarissen en ouders die stoppen met brigadieren hebben van hem een mooi boeketje bloemen ontvangen. Voor alle hulpouders nogmaals een woord van dank. Zonder jullie hulp kunnen wij als team een aantal activiteiten niet realiseren.


- Op 15 juli hebben de kinderen en het team afscheid genomen van juffrouw Ineke. Juffrouw Ineke heeft haar afscheid gevierd in groep 1-2  bij de kleuters en na school heeft ze samen met het team haar afscheid gevierd. Juffrouw Ineke, heel erg bedankt voor al je enthousiasme en inzet en veel plezier op je nieuwe werkplek in Buggenum!!

- Diezelfde avond heeft groep 8 een geweldige afscheidsavond georganiseerd voor hun ouders en het team. Ze hebben hele mooie dansjes, toneelstukjes en acts laten zien. Als team wensen we de schoolverlaters heel veel succes en plezier op hun nieuwe school.Meer foto's van bovenstaande activiteiten zijn te vinden bij 'foto's' op deze website.


Groepsbezetting 2015-2016

De groepsbezetting blijft volgend jaar in grote lijnen hetzelfde als dit jaar:

Groep 1-2: maandag, dinsdag en woensdag juf Monique, donderdag en vrijdagmorgen Susanne Bouten. Susanne, welkom in ons team!
Groep 3-4: maandag en dinsdag juf Carina, donderdag en vrijdagmorgen juf Wendy. Op woensdag Carina of Wendy.
Groep 5-6: maandag, dinsdag en woensdag juf Astrid, donderdag en vrijdag juf Mariet
Groep 7-8: meester Jan alle dagen.

Juffrouw Ank verzorgt de muzieklessen weer op woensdagmorgen.
Wiel Driessen is aanwezig op maandagmorgen, dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen.

Sandra Jacobs (teamleider/IB-er) is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
Tjeu Scheepers (directeur a.i.) is aanwezig op dinsdag middag.

Tot slot wens ik jullie namens het hele team een mooie en zonnige zomervakantie en tot maandag 31 augustus!Ondersteunen bij huiswerk (Centrum Jeugd en Gezin)
publicatiedatum 9 juni 2015

Wanneer je kind op de basisschool zit, zal hij gaandeweg meer taakjes en huiswerk mee naar huis krijgen. Belangrijk is dat je kind hierin leert stap voor stap zelfstandiger te worden. Daarnaast is je betrokkenheid als ouder ook van belang. Hoe kun je je kind hierin begeleiden?
 1. Zorg voor een vaste, fijne plek in huis om huiswerk te maken. Zorg dat tv en muziek niet afleiden.
 2. Bespreek samen de opdrachten van school. Stimuleer je kind naar de bibliotheek te gaan of om op internet te zoeken.
 3. Maak samen afspraken over het tijdstip van het huiswerk maken, het nakijken en overhoren van huiswerk. Maak hiervoor een planning. Zorg ook voor ontspanning, zoals spelen en wat drinken.
 

Vakantierooster 2015-2016
publicatiedatum 4 juni 2015

herfst                                                ma 26-10-2015 t/m vr 30-10-2015
Kerst                                                 ma 21-12-2015 t/m vr 1-1-2016
Carnaval                                           ma 8 feb 2016 t/m vr 12-2-2016
Pasen                                               ma 28-3-2016
meivakantie                                      ma 25-4-2016 t/m vr 6-5-2016
Hemelvaart                                       do 5-5-2016 t/m 6-5-2016 (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag                         ma 16-5-2016
zomervakantie                                  ma 25-7-2016 t/m vr 2-9-2016 

Sinterklaas                                        zo 6-12-2015
Vrijdagmiddag voor kerst                  18-12-2015
vrijdagmiddag voor zomervakantie   22-7-2015

studiedagen:
vrijdag voor herfstvakantie                23-10-2015
Paas-dinsdag                                    29-3-2016
Pinksteren-dinsdag                           17-5-2016
woensdag                                          15-6-2016

Nog 1 studiedag extra in te plannen
Bedankt namens Sandra Baetsen voor de opbrengst van de vastenactie.
publicatiedatum 3 juni 2015

Namens onze kinderen en organisatie leden willen we alle leerlingen, leraren en ouders van de Heihorst hartelijk bedanken voor de enorme bijdrage die we van jullie hebben ontvangen!

We zijn er super  blij mee en storten het geld in ons onderwijs fonds dat ervoor zorgt dat onze kinderen in al de 33 huizen verder kunnen studeren of cursussen kunnen volgen en (op dit moment erg belangrijk) dat we de huiswerk begeleiding kunnen bekostigen. 

 

Ons oudste kind is bijna klaar met een woodwork cursus en is op dit moment op zoek naar een stage plaats om zo hopelijk binnen een jaar zijn eerste werk plek te vinden. We zijn hem ook aan het voorbereiden om alleen te gaan wonen en dat is best wel spannend. Hij woont nu nog in ons huis in Khayalitsha (met 6 kinderen en huismoeder) maar gaat op zoek naar zijn eigen stek in de township. Hij is razend enthousiast maar ik vind het maar eng, want dit betekend weg uit het huis met badkamer, WC en wasmachine en hij gaat in een "shack" wonen.

 

Heel erg bedankt!

Sandra Baetsen

Spraak-taalontwikkeling  (informatie Centrum Jeugd en Gezin, 12 mei 2015)

 
In de loop van het basisonderwijs kunnen kinderen steeds beter verwoorden wat ze
denken, willen en voelen. Het is belangrijk dat kinderen leren effectief en sociaal te communiceren. Hoe leer je ze te luisteren, deel te nemen aan een gesprek en zich duidelijk uit te drukken ?

1.           
Geef zelf het goede voorbeeld, kinderen leren veel van wat ze thuis zien en horen. Leer kinderen een ander uit te laten praten, vragen te stellen en te luisteren naar een ander.

2.           
Ze leren steeds meer woorden kennen en gaan werkwoorden steeds beter gebruiken.
Help je kind door te corrigeren; zeg niet wat hij fout zei, maar hoe de zin zou moeten klinken.
Je kind zegt:  "Ik loopte naar het hondje". Reageer met: "Liep je naar het hondje toe ?".

3.           
Wanneer er thuis zowel Nederlands als dialect of een tweede taal gesproken wordt,  kan het 
kind beide talen goed leren. Belangrijk is daarbij dat je als ouder consequent in de ene taal praat en de andere ouder consequent in de andere. Ook kun je afspreken wanneer en in welke situaties je het gebruikt.


Inloopavond vastenactie (publicatiedatum 16 april 2015)
Wat een opkomst! Wat was het gezellig en druk!
Het team en alle leerlingen van de Heihorst willen iedereen bedanken die onze inloopavond heeft bezocht en mee heeft gedaan aan de vele activiteiten die de kinderen hebben georganiseerd: rommelmarkt, darten, nagels stylen, verkoop van drank en gebak, goochelshow, spelletjes, bloemenverkoop en zelfs een echte krasloterij waren aanwezig!!  Dit alles om geld in te zamelen voor het goede doel van de Vastenactie: Ubuntu. Bedankt ook alle ouders die hebben meegeholpen met bakken en de verkoop van koffie en vlaai. Op korte termijn zullen we het verzamelde bedrag bekend maken en een cheque overhandigen aan de moeder van Sandra Baetsen. We houden u op de hoogte en zorgen dat het geld op de juiste plaats terecht komt!
Buddyhond (publicatiedatum 24 maart 2015)

Dinsdag 24 maart krijgt Heibloem zijn eerste buddyhond.
Ik, Alice Rutten, pleegmoeder van Merel uit de peutergroep, heb door mijn werk bij de politie PTSS opgelopen. De politie heeft, in samenwerking met de KNGF, ervoor gezorgd dat ik een buddyhond krijg toegewezen. Deze buddyhond is op maat opgeleid en zal 24/7  bij mij aanwezig zijn. Ook als ik Merel van en naar de peuterspeelzaal breng, zal de buddyhond mij vergezellen.
Als de buddyhond zijn paarse dekje op heeft, dan is hij aan het werk. Hij mag dan niet geaaid of afgeleid worden.
Mochten er nog vragen zijn over de buddyhond, dan geven Michel of ik daar graag antwoord op.
Geld en Sparen (informatie van Centrum Jeugd en Gezin) 
Publicatiedatum 3 maart 2015


Kinderen vanaf 6 jaar hebben een redelijk besef van de waarde van geld. Je zou dus vanaf
de zesde verjaardag van je kind zakgeld kunnen geven. De hoogte van het zakgeld is iets wat je zelf bepaalt. Het hangt ook af van de afspraken die jullie samen maken. Volgens het
Nibud ontvangen kinderen van 6 tot 12 jaar gemiddeld € 1,- tot € 2,50 per week.
Goed met geld omgaan is een belangrijk onderdeel van het zelfstandig worden van je kind. De waarde van geld kennen en leren sparen zijn daar onderdelen van. Als ouder kun je ze hierbij ondersteunen.

Hier 3 tips:
 1. Maak afspraken over het zakgeld: over de hoogte en wat je kind daar zelf van mag uitgeven (en waaraan) en wat niet.
 2. Veel kinderen vinden het lastig dat je voor een bepaalde periode maar een beperkt bedrag hebt. Om daarmee om te leren gaan, is het belangrijk dat zakgeld een vast bedrag is dat op een vast tijdstip wordt gegeven.
 3. Stimuleer sparen. Maak samen een spaarplan; je kunt ze hierbij ondersteunen en geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid geven.
 
Nieuwsbrief SPOLT over privacy. Publicatiedatum 10 februari 2015.


Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
 
Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van grote waarde en we doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen. Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker.
 
In de huidige digitale samenleving maken ook de scholen ressorterend onder SPOLT steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven.
 
In de media hebben de laatste weken diverse berichten gestaan over de veiligheid van de leerlinggegevens die bij het gebruik van bijvoorbeeld digitale lesboeken en apps betrokken zijn. Hoewel op onze scholen op dit moment geen problemen zijn, willen wij u met deze brief graag informeren om welke gegevens het precies gaat, wat er met deze gegevens gebeurt en hoe wij de privacy van uw kind bewaken. Uitgeverijen van digitale lesboeken en apps hebben hun digitale lesmateriaal achter slot en grendel staan. Om oefeningen te kunnen  maken op de computer en ook om de leraar inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Het gaat daarbij om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens over de school zelf. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op onze scholen gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Een uitgeverij en Basispoort mogen er natuurlijk niet mee "aan de haal gaan". We hebben geen aanwijzingen dat dit nu wel gebeurt.
 
Er is wel gebleken dat er een kwetsbaarheid in het systeem van Basispoort heeft gezeten waardoor kwaadwillenden in theorie op bepaalde scholen toegang tot enkele leerlinggegevens zouden kunnen hebben. Dat geldt alleen voor scholen die met een verouderd systeem werken (Windows XP). Voor de scholen van SPOLT geldt dat niet.
Dat neemt niet weg dat wij alles in het werk stellen om het risico op dergelijke situaties en misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden, zodat we de privacy van uw kind ook in de toekomst kunnen waarborgen. De PO-Raad, de vereniging van scholen in het primair onderwijs maakt op dit moment plannen om de gegevens voortaan zo te verwerken dat ze moeilijker tot individuele kinderen te herleiden zijn. Daarnaast worden er met de uitgevers en andere dienstverleners centrale afspraken, gedragsregels en overeenkomsten gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Dat moet zorgen voor meer inzicht in en controle over de informatie.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet, 
S. Jacobs, teamleider de Heihorst


Gebruik van in-ear koptelefoons groep 5 t/m 7 (publicatiedatum 5 februari 2015)

De leerlingen van de groepen 5 t/m 7 ontvangen na de de carnavalsvakantie van hun leerkracht een persoonlijk in-ear koptelefoontje. Deze vervangen de klassikale koptelefoons in deze groepen. Groep 8 blijft ook gebruik maken van deze klassikale koptelefoons. 

Met de kinderen worden onderstaande afspraken over het gebruik van deze in-ear setjes in de betreffende groepen door de leerkracht besproken: 

- De kinderen ontvangen in groep 5 een in-ear koptelefoon. Deze wordt eenmalig door de school verstrekt. De set zit in een etui met drie maten dopjes.
- Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen "oortjes". 
- De "oortjes" moeten 4 jaar meegaan. Het is verstandig om niet op de kabeltjes te bijten of ze in de mond te stoppen.
- Als de "oortjes" stuk gaan of kwijt zijn, dan zorgen de kinderen zelf voor een nieuw setje. Deze kunnen op school gekocht worden bij meneer Wiel.
- Wees voorzichtig met het insteken en uittrekken van de pluggen.
- Alle "oortjes" worden van naam voorzien.
- Na gebruik moeten de "oortjes" in de etui worden opgeborgen.
- De etuis worden bewaard in de eigen la van het kind.
- I.v.m. hygiëne worden de "oortjes" niet uitgeleend aan andere kinderen.


team De HeihorstGamen    (informatie van Centrum Jeugd en Gezin)

Kinderen zijn gemiddeld 2 uur per dag online, ze checken hun tijdlijn op Facebook, twitteren erop los of spelen spelletjes. Steeds meer kinderen gamen; games zijn spelletjes in een virtuele wereld waar je kind volledig in op kan gaan. Maak afspraken met elkaar als ouders en met je kind over gamen, zodat gamen ook echt leuk blijft!

1. Toon interesse in wat je kind doet. Stel vragen en ga het gesprek aan. Probeer te begrijpen wat je kind zo leuk vindt aan het spelen van de game. Oprechte interesse maakt dat je kind zich vrijer en eerlijker kan uitlaten tegen jou over het spel en de eventuele nadelen ervan.

2. Spreek met je kind af hoe vaak, hoe lang en wanneer hij online mag gaan. Hanteer als gouden regel dat eerst het huiswerk af moet zijn.

3. Er staat een leeftijdsgrens op de spellen. De PEGI (Pan European Game Information). Dit is een soort Kijkwijzer voor games. De leeftijds-pictogrammen zeggen niets over hoe moeilijk of leuk een game is, maar geven wel een aanwijzing of het spel past bij de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van je kind. Bedenk goed van te voren wat jouw grenzen hierin zijn.
 

Sandra Jacobs stelt zich voor

Beste ouders,
Mijn naam is Sandra Jacobs, ik ben 45 jaar, getrouwd en woon in Baexem.
Ik heb twee kinderen, Lotte van 16 jaar en Bas van 14 jaar.
Tot op dit moment ben ik ruim 22 jaar werkzaam geweest op Jenaplanschool De Klink in Grathem, waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt. In die jaren heb ik me ook steeds samen met het team en individueel ontwikkeld. Ik ben leerkracht geweest van alle groepen en daarnaast had ik nog allerlei taken. Vorig jaar ben ik gestart met de opleiding voor speciale onderwijsbehoeften van leerlingen en leerkrachten  (Master SEN).  In juli 2015 hoop ik mijn diploma te halen.
In september heb ik gesolliciteerd naar de baan van teamleider/Ib-er op De Heihorst. Ik ben benoemd en heb heel veel zin om aan deze nieuwe stap in mijn ontwikkeling te beginnen. In de dagen dat ik al op school ben geweest heb ik kennisgemaakt met de kinderen en de teamleden. Ik hoop u binnenkort persoonlijk een keer te mogen ontmoeten.

Sandra Jacobs
s.jacobs@deheihorst.nlNieuwsbrief -  publicatiedatum 3 oktober 2014  

Afsluiting project Kinderboekenweek!
Het project Feest is volop bezig .
In alle groepen zijn feestelijke (lees)activiteiten.
Volgende week vrijdag 17 oktober sluiten we het project gezamenlijk af.
Dit doen we op een feestelijke manier.
Van 11.00 - tot 12.00 uur organiseren we onder schooltijd voor alle kinderen een barbecue!!
(met dank aan groep 3 / 4 van vorig jaar die dit gewonnen hebben bij Jan Linders )

Dit is tevens de laatste werkdag van juffrouw Peusie. Wij zullen met alle kinderen afscheid van haar nemen. Ouders zijn hierbij van harte welkom. (vanaf 11.45 uur)
Onze nieuwe teamleidster Sandra Jacobs zal hierbij ook aanwezig zijn .

Om deze dag extra feestelijk te maken mogen alle kinderen  verkleed naar school komen!!!!

Groetjes, leerkrachten De HeihorstEen bericht vanuit het college van bestuur van SPOLT

                                                                                                              Heibloem, 3 oktober 2014
 
Aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen van basisschool de Heihorst,
 
 
Het verheugt ons u te kunnen mededelen, dat we een opvolger hebben gevonden voor de huidige teamleider/ IB-er,  Peusie Tinnemans, die binnenkort de school gaat verlaten.
De benoemingsadviescommissie was unaniem in haar keuze.
 
Sandra Jacobs wordt de nieuwe teamleider/IB-er  van de Heihorst. Juffr. Sandra is nu nog verbonden aan basisschool de Klink in Grathem.
Na de herfstvakantie zal  Juffr. Sandra 'n aantal dagdelen op school zijn om in te werken en vanaf 1 nov. zal ze volledig werkzaam zijn op basisschool de Heihorst.   
 
 

Bijgaand een foto van Sandra Jacobs.
Binnenkort stelt ze zichzelf voor in
de nieuwsbrief en wordt u ook in de gelegenheid
gesteld met haar kennis te maken.
 
Tjeu Scheepers, directeur van basisschool de Kwir in Neer
en de Antoniusschool in Buggenum, zal als coach optreden
voor de nieuwe teamleider.  De Antoniusschool is een school van vergelijkbare omvang.
 
  


Tevens willen we u informeren over het ziekteproces van de directeur, Jos Hageman.
Op dit moment is er nog geen zicht op herstel en het ziet ernaar uit, dat zijn afwezigheid nog een tijd zal duren.
De van belangzijnde activiteiten zullen voorlopig door ondergetekende in samenspraak met Tjeu Scheepers en Wim Rooijakkers (voormalig directeur Neeritter-Ittervoort en binnenkort met pensioen) worden waargenomen.
Als er iets te melden valt, zullen wij dat u laten weten.
 
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij mij terecht.
 
Met vriendelijke groet,
 
Arno Gubbels
College van Bestuur
 
 
Nieuwsbrief -  publicatiedatum 18 september 2014

Ouderbijdrage
Vandaag hebben alle 'oudsten' een brief meegekregen over het betalen van de ouderbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld om diverse buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, schoolreisje, schoolkamp e.d. te kunnen organiseren.
De ouderbijdrage voor dit jaar is vastgesteld op € 5,00 per gezin en vervolgens € 9,00 per kind met een maximum van € 30,00 per gezin.

Bijdrage voor 1 kind
        € 14,00
Bijdrage voor 2 kinderen    € 23,00
Bijdrage voor 3 kinderen    € 30,00 (maximum)

Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage voor uw kind(eren) voor 30 november 2014 over te boeken naar:
IBAN nummer                NL87RABO 0144.2122.69
Ten name van                O.V. De Heihorst
Onder vermelding van    Naam kind(eren)    


Een bericht vanuit het College van Bestuur van SPOLT
Aan alle ouders van de Heihorst,

Langs deze weg wil ik u, mede namens alle medewerkers van de Heihorst, op de hoogte brengen van het feit, dat de Heer Jos Hageman, directeur van BS De Zjwiek en BS De Heihorst, op dit moment ziek is.
Hij is niet in staat zijn werk op te pakken. Er is hem geadviseerd pas op de plaats te maken en tot rust te komen. Dit wil zeggen, dat we de komende weken niet op zijn inzet voor de scholen mogen rekenen.
De leiding van de Heihorst is in handen van Juffr. Peusie Tinnemans.
Op de achtergrond zal ik, als College van Bestuur, de teamleiders van beide scholen bijstaan tot nader order.
Zodra er meer duidelijkheid is over de duur van de afwezigheid van de Heer Hageman zullen we u hierover informeren en uiteraard ook over de wijze waarop we evt. vervanging  zullen inzetten.
Ik vertrouw erop u hiermede voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, mede namens allen,

Arno Gubbels, College van Bestuur Spolt.     

Noodoproep : Hulp gezocht!
 
Om de meeste schoolkinderen van Heibloem tussen de middag op te vangen.
Om de meeste schoolkinderen van Heibloem veilig de provinciale weg te kunnen laten oversteken.
Om alle schoolkinderen van Heibloem (zo veel mogelijk) luizenvrij te houden.

Zijn wij dringend op zoek naar nieuwe hoofd-inspecteurs, brigadierouders en of overblijfouders.
Opa's en oma's, ooms en tantes en andere enthousiaste behulpzame dorpsgenoten mogen natuurlijk ook reageren.

Wanneer u bereid bent om ons daarbij te helpen of wanneer u vragen heeft omtrent 'de werkzaamheden', kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep:
Werkgroep luizenmoeders                 Vivian Caenen                 tel. 0628760656
Werkgroep brigadierouders               Angelique Boerjan           tel. 495145
Werkgroep overblijfouders                Lisette Coolen                 tel. 494997
 
 
Reshare
 
Op maandag 15 oktober en 20 april is er een kledinginzameling van Reshare bij ons op school.
Doe alstublieft mee en breng zoveel mogelijk kleding en schoenen naar de school.
De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van De Heihorst.
Let op: U kunt de zakken met kleding alleen op de bovengenoemde dagen 's ochtends tot 09:00 uur inleveren.


 
 
 Voor de berichten over de groep van uw zoon/ dochter kunt u kijken bij
'nieuws uit de groepen'