Toekomst Heihorst

Elk jaar vindt er in november een overleg plaats over 'de toekomst van de Heihorst' , waaraan naast de directie en team van de Heihorst ook de voorzitter van College van Bestuur van Stichting Spolt de heer Gérard Zeegers, de gemeenschapsraad van Heiboem, stichting Held, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad deelnemen.

In december j.l. heeft voorzitter CvB SPOLT, dhr. Gérard Zeegers, het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt de Heihorst te willen sluiten per 1 augustus 2021. Op dit moment vindt veelvuldig overleg plaats met medezeggenschapsraad. Vrijdag 2 april is, n.a.v. een overleg met de medezeggenschapsraad en adviseurs, een brief uitgegaan naar ouders, team en MR. Op dit moment wordt een ouderpeiling uitgezet onder de ouders (april 2021).

Verdere informatie volgt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.