Basisschool "De Heihorst" - De kracht van een kleine school…..
 
De Heihorst wil een school zijn waar ouders en kinderen zich thuis voelen. Waar in een veilige, ongedwongen sfeer boeiend onderwijs gegeven wordt. Een plek waar je van je mag laten horen. Door kinderen mee te nemen in het dagelijkse denken en doen voelen ze zich mede verantwoordelijk voor wat er op school gebeurt en ontwikkelen zij zich tot zelfstandige, weerbare individuen.
 
Leren doe je zelf, maar nooit alleen. Je hebt iemand nodig die je kan helpen je eigen kracht te ontdekken. Iemand die naar jou kijkt, luistert en je leert je kwaliteiten te ontplooien. De leraren op de Heihorst zijn oprecht geïnteresseerd in uw kind. Ze zien het kind in zijn geheel en weten dat elk kind uniek is.
 
Als een kind zich op deze manier gezien voelt, wordt zijn gevoel van eigenwaarde vergroot. Dit leidt  tot wederzijdse betrokkenheid. Zich betrokken voelen is een voorwaarde om tot leren te komen. De leerkracht is steeds meer de begeleider in het leerproces en leert uw kind trots te zijn op bereikte doelen.
 
Op onze school kennen leerlingen elkaar. We werken samen zowel in de klas, als ook regelmatig schoolbreed.  We kennen en bespreken onze sterke kanten en zwakheden en waarderen elkaar. Zo leren kinderen van en met  elkaar. 
 
"De Heihorst":

* Eerst het kind zien, dan pas de leerling
* Een sfeer van intimiteit, openheid, enthousiasme en gedrevenheid
* Wederzijdse betrokkenheid
* Samenwerken met kinderen
* Zelfredzaamheid van zowel de leerlingen als het team