laatste loodjes

schooljaar 2017 - 2018
In dit bericht enkele data die groep 7/8 aangaan.

Op 25 september is de informatieavond van groep 8.
Deze begint om half 8.

Op 27 september start de Kinderpostzegelactie. De kinderen van groep 7/8 gaan op pad om zegels en andere producten te verkopen. Ze krijgen in de klas precies uitgelegd hoe ze te werk moeten gaan.
Spreek duidelijk met u kind af wanneer ze weer thuis verwacht worden.

3 oktober
Op deze dag gaan we weer met z'n allen aan de slag bij de bosvijver, in het kader van het IKL adoptieproject. Net zoals andere jaren gaan we ook nu weer aan de slag bij de bosvijver met het snoeien en kappen van bomen en planten.
Als er vrijwilligers zijn die mee willen helpen in de vorm van het begeleiden van een groepje kinderen, van harte welkom.
We starten om 9.00 uur en werken tot 11.30 uur.

Op 11 oktober komt bureau Halt weer op school en gaat met de kinderen aan de slag met het "online-pesten".

Op 12 oktober komt de brandweer op school om samen met de kinderen de gevaren van brand te bekijken en wat te doen bij brand.

Beste ouders,
Het schooljaar is goed van start gegaan in onze groep. De kinderen zitten al snel in het ritme van onze groep. Groep 7 heeft natuurlijk wat meer dingen waar ze aan moeten wennen, maar het gaat eigenlijk al heel goed.
In het begin zijn er ook alweer allerlei activiteiten gepland. Zo is er op 13 september een gastles van de brandweer, die met de kinderen gaat bekijken wat te doen in geval van brand.
Ook op deze dag, de 13e september, zal bureau Halt een gastles geven over de invloed van groepsgedrag.

Een vraag voor de kinderen en de ouders.
Op zondag 17 september vindt er in Weert de activiteit: "Cultureel Lint" plaats. Op die dag wil ik graag met kinderen buiten gaan schilderen in een Montmartre stijl. Dit vind plaats bij mijn galerie in Weert. Deze activiteit staat onder leiding van drie kunstenaressen en mijzelf. Samen willen we met de kinderen op een andere manier met schilderen bezig zijn. Het is inmiddels met de kinderen in de klas besproken, maar het is natuurlijk vanzelfsprekend dat er thuis overlegd wordt.
De kinderen die mee willen doen worden door mij aan school opgehaald, en krijgen eten en drinken naar behoefte. Ik ben de gehele activiteit aanwezig en zorg voor de kinderen. Ook worden ze weer door mij teruggebracht. Als uw kind interesse heeft en u geeft goedkeuring, kan het kind mij dit laten weten. Het begint allemaal rond een uur of 12.

Op maandag 25 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. We beginnen om half 8.