Geschiedenis basisschool "De Heihorst"

Op 1 september 1949 wordt officieel de lagere school van het rectoraat geopend in het gebouw van de "Aloysiusstichting" en krijgt de naam "Sint Raphaëlschool". In 1950 wordt met de bouw van het huidige gebouw begonnen en augustus 1951 wordt de school voor het eerst in gebruik genomen. Het eerste onderwijzersteam bestaat uit juffrouw Hanraets, Meester Bemmelmans en meester Barten.

Op 28 april 1952 wordt de bewaarschool (de voorloper van de kleuterschool) geopend in een van de klaslokalen. De eerste kleuterjuf is Thea Verkennis.
In 1955 wordt meester Harrie Boonen als hoofd der school aangesteld. Deze functie heeft hij tot 1979 bekleed. In 1956 worden i.v.m. de wet op het kleuteronderwijs de kleuters in een ander gebouw ondergebracht en krijgen voortaan apart onderwijs.
Op 8 oktober 1966 viert meester Ad Bemmelmans zijn 25-jarig ambtsjubileum.  Hij heeft door zijn inzet grote betekenis gehad voor de gehele Heibloemse gemeenschap. Twee jaar daarna viert meester Boonen zijn 25-jarig ambtsjubileum. Ook hij heeft diverse functies bekleed in de Heibloemse gemeenschap.

Vanaf 1 januari 1969 gaat de school deel uit maken van de nieuwe "Stichting Schoolbestuur Roggel", die het kleuter- en het lager onderwijs in de hele gemeente Roggel gaat besturen. In 1970 wordt een nieuwe kleuterschool gebouwd.
In 1971 wordt op initiatief van de gemeenschapsraad een nieuwe oudervereniging opgericht.Op 1 maart 1985 vierde Mia Korsten-Beenders haar 25-jarig jubileum als onderwijzeres. In hetzelfde jaar doet op 1 augustus de basisschool zijn intrede. Kleuter- en lager onderwijs worden samengevoegd. Zo fuseren de "St. Raphaëlschool" en "'t Heibloempje" en staan we aan de wieg van basisschool "De Heihorst". 
Na een ingrijpende verbouwing wordt op 21 april 1989 de basisschool weer in gebruik
genomen.
In 1992 viert directeur Jan Coppus zijn 25-jarig onderwijsjubileum.
Op 15 augustus 1998 was meester Arno Verstappen 25 jaar aan de basisschool van de Heibloem verbonden.
Mede door de fusering van de schoolbesturen in de regio (van BOHR naar SPOLT) wordt er steeds meer samengewerkt met de Roggelse basischolen.
Uiteindelijk vormt het basisonderwijs van Heibloem en Roggel één cluster met aan het hoofd één directeur. In 2007 gingen de beide directeuren Jan Coppus en Jo van Roij ("meester Jan Muisschool") "met de Vut" en Jos Hageman wordt directeur van "De Heihorst" als ook van bs "De Zjwiek"de Roggelse fusieschool.
In 2014 wordt Tjeu Scheepers, directeur van de scholen in Neer en Buggenum,  directeur a.i. van "De Heihorst .

Op de locatie Heibloem is teamleidster Sandra Jacobs het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders.
In augustus 2018 heeft  zij de directeurstaak overgenomen van Tjeu Scheepers, die met pensioen is gegaan. De Heihorst vormt vanaf dat moment een cluster met basisschool Antonius te Buggenum.