Nieuws vanuit groep 3/4

Juni 2017


En weer vliegen de weken voorbij.
We zijn bij Sparktech lab geweest en hebben daar een leuke boot geknutseld. De kinderen kregen complimentjes van de vrijwilligers  dat ze opvallend ondernemend en zelfstandig waren. Helemaal mee eens!
Een week later het schoolreisje op een snikhete dag. Het was erg gezellig en goed geregeld in Beringerzand. Maar op het laatst ook wel tijd om thuis af te koelen want de meeste kinderen waren moe en bezweet.

Deze week begonnen we met een feestje van juf. (bedankt nog voor de leuke cadeautjes en felicitaties. Altijd leuk om o.a. zelfgeschreven kaartjes te krijgen)

In onze klas hebben we een nieuwe leerling mogen ontvangen in groep 4. Hij heet Oweis. Oweis komt uit Syrië en woont pas kort in Nederland. Fijn dat hij en zijn gezin een veilige plek in Heibloem hebben gevonden. Oweis gaat alle morgens in de week naar de taalklas van SPOLT. In deze klas krijgen alle kinderen binnen ons bestuur die onze taal niet spreken samen les. (Vrijwilligers rijden Oweis naar Heythuysen) 's Middags is hij bij ons in de groep. Na de vakantie blijft hij naar de taalklas gaan.

Helaas gaan we ook afscheid nemen van 4 kinderen. Angie gaat in Eindhoven wonen en Ties is al naar Panningen verhuisd en maakt het schooljaar bij ons af. Ayla en Ilco gaan in het nieuwe schooljaar naar Beringe naar de basisschool. Wij gaan er een mooi afscheid van maken en wensen alle kinderen veel succes en plezier in hun nieuwe woonplaats en/ of nieuwe school! We zullen jullie missen.

In de teken / knutselles zijn we bezig aan onze eigen "kunst-stoeptegel" Iedere leerling (van de gehele school) versiert een tegel met mozaïek. In of na de vakantie verwerken we die buiten in de speelplaats. De kinderen zijn razend enthousiast en werken er super aan.

Natuurlijk is er ook heel hard aan de lesstof gewerkt. Naast de normale lessen hebben we weer verschillende CITO- en leestoetsen afgenomen. Groep 3 is vooruit gegaan met lezen en mag weer uit andere bakken kiezen in de klas. Blijf maar lekker lezen, ook in de vakantie. Lezen is net als sporten, je moet het blijven oefenen om beter te worden. Woensdag 12 juli worden de laatste rapporten en portfolioklappers uitgedeeld, maar er is geen ouderavond meer. Loop gerust binnen om deze laatste periode nog even kort te bespreken!!

Tot slot: De laatste tijd hebben we best veel gesprekken gehad over dingen die niet zo goed gaan op vooral sociaal-emotioneel gebied tussen kinderen onderling. Vaak kleine dingen, maar in de ogen van de kinderen een groot "ding". Wij besteden hier veel aandacht aan en proberen de kinderen hier ook weerbaar in te maken. Niet alles direct voor ze oplossen, maar op andere manieren laten merken dat we er voor ze zijn o.a. door goed te observeren, reflecteren, stimuleren om tot een oplossing te komen en complimentjes te geven aan kinderen die zelf een stap in de goede  richting zetten. We hopen het nieuwe schooljaar (als iedereen goed uitgerust is) weer verdraagzaam en positief te beginnen.

April / Mei 2017

Af en toe vakantie of een vrije dag en de weken vliegen voorbij!

Met het einde in zicht zijn we aan de laatste blokken van de lessen begonnen. Groep 3 is in de rekenles druk bezig met het oefenen voor het rekendiploma (erbij en eraf sommen tot 10). In blok 11 komen we getallen tot en met 50 tegen. We letten op omkeringen bij het benoemen (34 wordt bv 43). Ook maakt groep 3 veel sommen tot 20 waarbij we proberen deze handig op te lossen. Het tellen met sprongen van 2, 5 en 10 wordt geoefend in tabellen.
In de leesles van groep 3  is er veel aandacht voor begrijpend lezen en het lezen van langere woorden zoals : vragen, moeilijk, prachtig, koning en drielettergrepige woorden als appelmoes. Het thema van kern 11 is 'mijn lievelingsboek'. Opzoekboeken (weetboeken), dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen…wat zijn er veel verschillende soorten! De kinderen mogen een lievelingsboek meenemen naar school.

 Groep 4 oefent druk met de tafeltjes. De tafels van 3 en 4 moeten door de meesten nog gehaald worden. Even flink oefenen dus! Ook pakken we de + en - sommen weer op tot de 100.

In de knutsel / techniekles hebben we geëxperimenteerd met bellenblaas en "wegblaas"-raketjes. Het sopje hebben we volgens geheim recept gemaakt! We maakten bellen van een paar meter lang. Magisch.  De kinderen waren erg enthousiast! Vandaag hebben we een Fidget spinner gemaakt. Erg leuke ontwerpen en iedereen was heel enthousiast! Op 12 juni experimenteren we verder in Spark-tech lab. We gaan een bootje ontwerpen en maken voor Robot Sparkie. Er is voldoende vervoer. Bedankt hiervoor.  We vertrekken om 8.30 uur.

Uiteraard wordt er ook weer aan een cadeautje voor papa gewerkt. Helaas kunnen we daar verder niks over vertellen. Afwachten maar. Papa's….alvast een fijne vaderdag!

Nog wat leuke dingen in het verschiet!:
5 Juni vrij i.v.m. Pinksteren                                                                                                                                                                  Op dinsdag 21 juni gaan we op schoolreisje.  (vervoer graag even doorgeven)                                                               Maandag 28 juni vieren we de hele dag feest. (Juf Carina is 24 juni jarig geweest!)


Maart 2017

Deze maand vooral nieuws over ons project zintuigen.
Iedere week gaan we aan de slag met 1 zintuig. De eerste week ging over ZIEN! Optische illusies, proefjes, kleurenblindheid, braille, kijken in het donker… van alles geleerd! Er werden ook allerlei spullen meegebracht door de kinderen.  Afgelopen week kwam Chantal van Pearle nog bij ons in de klas. Erg leuk om te zien dat de kinderen zoveel onthouden hadden van de eerste week.

De tweede  week ging  over  HOREN. Op maandag kregen we een echte audicien in de klas. Margot van Hoorhetgoed uit Heythuysen heeft ons van alles geleerd en laten zien.  Een hoor testje, gebarentaal, gehoorbescherming.  In groepjes maakten de kinderen een hoorspel en gehoorkokers.  Tijdens de geluidenwandeling viel ons op hoeveel er buiten te horen is.

De derde week hebben we GEVOELD. We hebben voelhanden gemaakt en van alles over de huid geleerd.  Voelkunst, de kietelproef, voelkunst en een voelspel kwamen aan bod.
Deze en volgende week gaan we PROEVEN  en RUIKEN.

Op onze inloopavond op woensdag 12 april bent u van harte welkom om alles te bekijken, te horen, voelen, proeven en ruiken. Van 18.00-19.30 uur staan de deuren voor u open.  (Enkele activiteiten zijn tegen betaling voor de vastenactie!) Iedereen is welkom.

Tussendoor hebben we ook nog  Palmpasenstokken geknutseld. Met hulp van 2 moeders (waarvoor dank!) hebben we de stokken versierd. A.s. zondag  9 april om 11.00 uur mogen de kinderen met de stokken door de kerk lopen  (voor de mis even in sacristie ophalen).  Er lezen ook  kinderen uit onze groep voor. Erg leuk!  Na de mis geven we de stokken aan de leden van het kerkkoor.

In de normale lessen gaat groep 4 nu even flink aan het werk met de tafeltjes. We proberen een tafeltje te behalen. Opzeggen in rij en door elkaar. Eerst de tafels  van 1,2,5 en 10 en later die van 3 en 4. Erg fijn als jullie thuis (of onderweg) ook oefenen want in de methode komt het wisselend aan bod.

Groep 3 is druk aan het oefenen met het uit het hoofd leren van de erbij sommen tot 10. Werken met het rekenpotje gaat al steeds sneller.  We rekenen in tabellen en herhalen het tellen met sprongen van 2, 5 en 10 bij het geld rekenen. In de leesles  zetten we zinnen op volgorde en oefenen we woorden als strik, haai en tweelettergrepige woorden als glijbaan, duiken, bakken, bezoek.
 

Februari 2017

De afgelopen weken hebben we de Citotoetsen afgerond, de laatste judo les gehad en veel over carnaval gewerkt. 
Na een week vakantie zijn we weer klaar voor het volgende stukje in groep 3 en 4.

De komende weken werken we aan het schoolbreed project: Zintuigen! We gaan onderzoekend leren en proberen ook mensen in de klas te halen die ons iets kunnen leren.  We koppelen hier ook een inzamelactie aan. Info volgt!

Vanuit de parochie is weer het verzoek gekomen om Palmpasentakken te maken.  Daar gaan we over enkele weken  in de knutsel les aan werken.  Enige hulp zou fijn zijn. Datum hoort u nog. Aanwezigheid van de kinderen in de mis is ook erg fijn. Daarna worden de stokken aan oudere dorpsgenoten gegeven.

De rapporten gaan op vrijdag 17 maart mee naar huis.  Op maandag 20 maart zijn de oudergesprekken.
Graag nu al aangeven als u niet kunt of liever na schooltijd komt.

In de klas hebben we de weektaak voor groep 4 aangepast.  Geen werkjes voor de hele week maar per dag werk op maat. Enkele leerlingen bleven moeite houden met de organisatie en de bijbehorende vrijheid.  We differentiëren hierin waar mogelijk.  Er mag ook al gestart worden met een werkstuk voor een enkeling.  Tijdens het "kind gesprek"  (gesprek tussen leerkracht en leerling) hebben we het over individuele doelen.

In de rekenles van groep 3 leren we na de verliefde hartjes (samen 10) nu de tweelingsommen. Dit zijn de sommen van 1+1 tot en met 10+10. Deze oefenen we in de les en bij de weektaak tot we ze uit het hoofd weten. Thuis een beetje oefenen mag natuurlijk ook.

In de leesles van groep 3 zijn we al gestart met boekje 8! Het thema "theater" zal ook in het project verwerkt worden. Optreden kan op allerlei manieren. Een manier is de leesstoel: kinderen bereiden een verhaaltje voor en lezen dit voor aan groep 3 (4) of een klein groepje van groep 1/2. Er is niet alleen steeds meer aandacht voor begrijpend lezen in de les, ook het zelf schrijven (stellen) oefenen we op diverse niveaus: zinnen, brieven, dialogen, verhaaltjes.
Het tutorlezen met groep 8 verloopt prima. Sommige kinderen lezen in deze tijd zelfstandig op eigen niveau of oefenen met de juf. Zo maken we allemaal leesmeters en groeit ons leesniveau en plezier.


Januari

Donderdag krijgen we alweer de derde judoles uit een serie van 6. Er wordt enthousiast gewerkt en we hebben de eerste beginselen van judo al aardig onder de knie. Dat judo meer is dan stoeien, of vechten zoals de kinderen dachten, hebben we in de les, maar ook op school gemerkt. In de les van SEO behandelen we de waarden die op onze judojasjes staan uitgebreid: vertrouwen, samenwerken en RESPECT zijn al aan bod geweest, weerbaarheid, discipline en plezier zullen nog volgen. Deze week staat de les in het teken van beheersing: de baas blijven over jezelf, emoties en energie. Vertel er thuis maar eens over. We stoppen ook allerlei werkjes in ons portfolio, dus dit is straks allemaal thuis te bewonderen. Gedurende de rest van het jaar zullen we hier zeker nog op terug komen. Al met al een fijne, leerzame ervaring dus!

De afgelopen weken hebben we tijdens de knutsel les een techniekrondje gedaan. Een bouwwerk van rietjes en tegelkruisjes gemaakt. Een stroomkring met de Electronicdoos en een sneeuwpop van knipmatjes. Er is enthousiast gewerkt en er zijn veel ontdekkingen gedaan.

Jeugdprins Bas heeft tijdens de nationale voorleesdagen het boek van kleine walvis voorgelezen in de klas. Wat speciaal om door een prins voorgelezen te worden!We zijn begonnen aan de Citotoetsen van rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen voor groep 4. Daarbij heeft groep 3 leesboekje 6 uit en dat betekent dat we alle letters geleerd  hebben!!! We proberen het letterdiploma te halen en oefenen nog flink op lastige letters als dat nodig is. Dit zijn meestal de tweetekenklanken: eu,ou,ie,ei,enz. Kern 7 gaat over piraten en zal een start maken met begrijpend lezen en het lezen van de hoofdletters.
Na een super start met de eerste weektaak van groep 3 merken we nu  dat een beetje hulp bij het plannen af en toe wel fijn is. Er wordt prima gewerkt en een keertje niet alles af hebben is echt niet erg. We letten op inzet en het verdelen van de werkjes over de week.

Groep 3 oefent in de rekenles en op de weektaak met de verliefde hartjes: welke cijfers zijn samen 10? Laat thuis maar eens horen of je ze al weet. Verder hebben we het tellen met sprongen van 2 en 5 geoefend en proberen we de sommen steeds handiger uit te rekenen met het rekenrekje.
Groep 4 blijft de sommen tot 100 oefenen. Al die stappen achter elkaar dat lukt nog niet iedereen. We blijven oefenen. Thuis mag dit ook. 64-17=, eerst 10 eraf, dan -4 (terug naar tiental) en dan -3. De klokken en de tafeltjes komen ook weer voorbij.

Over een paar weken vieren we weer carnaval! Sommige kinderen zijn er nu al druk mee bezig. Op school vieren we dit op vrijdagmiddag 24 februari. Kinderen die willen mogen optreden. Tijd genoeg dus om samen af te spreken, te oefenen en er een knallende show van te maken. Meer nieuws volgt.


 December

2016 Nadert zijn einde.  We hebben een gezellige maand achter de rug. Eerst natuurlijk Sinterklaas en nu Kerstmis. Sinterklaas is bij ons op school gekomen. We hebben een optreden gedaan en kregen een paar prachtige cadeaus voor in de klas (een trein / autobaan en Bunchems).  Daarna meteen door naar Kerstmis. We knutselden de stal, maakten een windlicht en een grappig nieuwjaarswensje. (Nog even verstoppen tot oudjaar!) Vrijdagmorgen maken we er een gezellige morgen van met alle groepen. Eerst kijken we naar het kerstspel, daarna kiezen we zelf leuke kerstactiviteiten en sluiten af met heerlijke hapjes. (Bedankt voor alle bak hulp!)

In deze tijd van het jaar denken we ook aan onze medemens! Een leuke kaart, een lieve wens of zelfs geld inzamelen. Nieuwsbegrip ging deze week over Serious request. Toevallig kwam Bas onder schooltijd binnen om een kerststukje voor dit goede doel te verkopen. Siem heeft cakejes gebakken om geld mee te verdienen. Erg leuke initiatieven en …..iedereen kan met een lief woord of een leuk gebaar iets voor een ander betekenen.   
                                                
 Wij wensen jullie hele gezellige feestdagen en een bijzonder 2017!!!!

Los van deze  activiteiten is er ook nog gewoon gewerkt in de klas. Groep 3 heeft leesboekje 5 bijna uit. We oefenen de woordjes en letters op tempo en we lezen volop. Gelukkig horen we ook regelmatig dat er  thuis gelezen wordt. Zo wordt het leesplezier  steeds groter. Na de vakantie  krijgen we onze eerste weektaak! We hebben er zin in en kunnen haast niet wachten.  In de rekenles tellen we met sprongen van 2 en 5 en werken we veel met het rekje om de vijfstructuur goed te leren.

Groep 4 is met rekenen volop bezig met sommen tot 100. Voor enkele kinderen nog heel moeilijk! We werken  even aan de basis (sprongen van 10 , splitsen) en pakken dan de sommen weer op. We geven die leerlingen wat oefenblaadjes mee naar huis. Het zou fijn zijn om hier in de vakantie even tijd voor vrij te maken. 

Naast de gewone lessen hebben we ook  gastlessen gehad. Thea Coolen van Bibliocenter heeft een les over poëzie gegeven.  Marit Boots (Mensendieck therapeute)  heeft een les over een goede zit- en werkhouding gegeven. Beide heel interessant.

Het nieuwe jaar beginnen we op een nieuwe plek in de klas. Woensdag 11 januari is er een leuke techniekmorgen georganiseerd door de jubilerende juf Sandra! Hoera 25 jaar in het onderwijs! Donderdag 12 januari krijgen we de onderwijsprijs uitgereikt. Donderdag 19 januari starten we tijdens de gymles met judo.   Meteen een goed begin van 2017!

Oktober 2016

De eerste weken zijn voorbij gevlogen. Wat is er hard gewerkt en al veel geleerd. Tijd voor de herfstvakantie!
Nog bedankt voor de leuke knutselwerkjes en attenties op de dag van de leraar! We genieten van ons beroep door het enthousiasme van de kinderen. Samen proberen we er dan ook een afwisselend en leerzaam jaar van te maken. Dat is deze maand weer gelukt……

We openden het project VOOR ALTIJD JONG met  "opa Wiel" die alle foto's door elkaar had laten vallen. We hebben hem goed geholpen met sorteren. Er werden veel verhalen verteld over de spullen van vroeger die de kinderen mee hadden gebracht. Soms toegelicht met filmpjes. We maakten een blad over onze opa's en oma's en vulden een stamboom in. In de tekenles tekenden we met kroontjespen en inkt. Er werden spelletjes van vroeger gespeeld en een speeltje gemaakt. We leerden over de school van vroeger en waren blij dat sommige dingen nu veranderd zijn!  Afscheid nemen hoort ook bij ouder worden. Dit onderwerp maakte veel los en we deelden verdrietige verhalen. Ook brachten we een bezoek aan de bibliotheek in onze school. Groep 3 kwam erachter dat ze al een heleboel boeken zelfstandig kunnen lezen. (serie 2 en kern 2 van de AA boekjes). Lekker lezen in de herfstvakantie!! De afsluiting was reuzegezellig met opa's en oma's allerlei activiteiten doen in de hele school. Dia's van Sneeuwwitje, borduren, spelletjes voor binnen en buiten, voorlezen, liedjes uit de oude doos en wentelteefjes bakken. De kinderen verheugden zich er erg op. Jong en oud heeft genoten!

In de klas kunnen we steeds sneller aan het werk. De werkwijze is bekend! Groep 4 heeft de schrijfletters van vorig jaar weer even herhaald. Vloeiend schrijven blijft voor enkele kinderen moeilijk. Als je dan ook nog aan de opdracht en aan de spelling moet denken wordt het helemaal ingewikkeld! Hier blijven we aandacht aan besteden. In de rekenles hebben we kennis gemaakt met keersommen. Ook oefenen we nu om vanaf een getal verder te springen. (15 erbij 30. )

Groep 3 heeft leesboekje twee uit. Om te zien wat de kinderen zoal geleerd hebben kunt u de link openen  http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Dit-leert-uw-kind/2e-maanversie/Kern-2.htm
We zijn begonnen aan  het derde leesboekje. Als dit boekje uit is gaan we laten horen of we alle geleerde letters  uit het hoofd weten en of we door te hakken en plakken woordjes en zinnen kunnen lezen of woordjes al meteen herkennen. Door goed te oefenen worden dat er steeds meer en wordt lezen steeds leuker. Er wordt flink geoefend met Veilig en vlot…sommige kinderen gaan zelfs een beetje te vlot. Eerst goed oefenen en dan pas laten horen aan de juf, zodat je ook vooruit gaat in je leestempo. In de rekenles hebben we gewerkt met bus sommen en tellen we met sprongen van twee. Dat lukt prima, dus we zijn klaar voor het echte werk. De cijfers hebben we allemaal geoefend, we herhalen ze waar nodig en letten op omgedraaide cijfers.

Woensdag  2 november hebben we geen les. We vieren dan de verjaardag van juffrouw Wendy!


September 2016:

Het schooljaar 2016/2017 is zonnig van start gegaan. Ook al is zo'n nieuwe start altijd spannend, toch is de stemming in de klas ook zonnig. We hebben er zin in en gaan er een gezellig leerzaam jaar van maken! We weten nu al best goed hoe we werken en wat de regels zijn in groep 3 en 4, alle vakken zijn al een paar keer voorbij gekomen, de verjaardagskalenders en boekenleggers zijn geknutseld…..dus we kunnen aan de slag.

De ouderavond zit er al op, dus we hopen dat het duidelijk is waar we de eerste weken aan gewerkt hebben en wat we de komende tijd gaan doen. Mochten er nog vragen zijn, dan bent u altijd welkom.

Groep 3 heeft al bijna een boekje uit! Mocht u meer willen weten over wat er geleerd is in kern 1:
http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Dit-leert-uw-kind/2e-maanversie/Kern-1.htm
We herhalen de letters vaak en oefenen het lezen ook tijdens stillezen. Je kunt nu dus al boekjes lenen bij de bieb die je zelf kunt lezen (kern 1 rode boekjes)! Veel leesplezier. Als je goed oefent lukt het je binnenkort vast om een Veilig en vlot diploma te halen. Gelukkig oefenen we deze woordrijtjes ook in de klas.

Groep 4 moet steeds zelfstandiger aan het werk. In het begin nog best moeilijk. We besteden veel aandacht aan het vragen stellen. Probeer eerst zelf, vraag je buur en tot slot de juf.

Met de gehele groep keken we naar huisje boompje beestje (over paralympische spelen en speeltuinen),kregen we de eerste verkeersles over oversteken en knutselden we erop los. Aan enthousiasme geen gebrek!

Het eerste schoolproject start woensdag 5 oktober: het Kinderboekenweek project "Voor altijd jong". In dit project zal er veel aandacht zijn voor lezen, voorlezen, vroeger en nu en opa's en oma's. Meer nieuws volgt.