Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op de Heihorst kunnen kinderen tussen de middag op school overblijven tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Dit overblijven gebeurt onder toezicht van twee overblijfkrachten, die de kinderen begeleiden tijdens de lunch en het (buiten)spelen.

Ouders kunnen hun kind(eren) telefonisch op school aanmelden tussen 7.45 uur en 8.30 uur op telefoonnummer 0475-495037. Blijft uw kind regelmatig over, dan is het nodig om een aanmeldformulier in te vullen.

De kosten voor het overblijven bedragen op dit moment 1,75 euro per keer. Kinderen met vaste overblijfdagen die zich niet afmelden, dienen deze dag wel te betalen.

Meer informatie over de Tussenschoolse Opvang vindt u in onze schoolgids (zie downloads)